Davčna olajšava za investicije

Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo pravne osebe za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva, v kolikor ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov. V primeru t.i. pavšalne obdavčitve z normiranimi odhodki pa se jim davčne olajšave ne priznajo.

Pravna oseba lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove v posameznem davčnem obdobju. Pri tem je treba upoštevati omejitve, kaj se ne šteje …

Preberi do konca - Davčna olajšava za investicije

Javni poziv k oddaji ponudbe za izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov linije I FEEL SLOVENIA

29.11.2013 0

Predmet javnega poziva: Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv k oddaji ponudbe za izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov linije »I FEEL SLOVENIA« za dobo petih let.

I_FEEL_SLOVENIA_509937Z javnim pozivom agencija želi pridobiti tržnika, ki bo imel interes tržiti izdelke z blagovno znamko »I FEEL SLOVENIA«, intenzivno sodelovati z naročnikom pri vzpostavitvi in širjenju prodajnih mest, naboru izdelkov in iskanju drugih inovativnih pristopov prodaje. Podlicenčnik bo pridobil tudi možnost prodaje izdelkov preko e-trgovine.

Več

Razpisnik: Javna agencija …

Preberi do konca - Javni poziv k oddaji ponudbe za izvajalca za ekskluzivno trženje izdelkov linije I FEEL SLOVENIA

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

28.11.2013 0

informator-racunovodstvo-vitagoNamen javnega povabila: Namen povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in starejših delavcev.

Predmet javnega povabila: Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.

Ciljna skupina: Ciljne skupine javnega povabila so:

  • zaposleni pri izbranih delodajalcih, ki bodo izvedli program mentorstva;
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let za sklop A javnega povabila ter
  • iskalci prve zaposlitve do 30 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih
Preberi do konca - Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, Ljubljana

27.11.2013 0

Datum: 2. december 2013, s pričetkom ob 9.00 uri

Kraj: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani (dvorana Povodni mož), Dunajska cesta 18

SPIRIT Slovenija, javna agencija vas vabi, da se udeležite Nacionalnega foruma socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, ki bo potekal v ponedeljek, 2. decembra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska cesta 18.

Namen foruma je pospešiti razvoj družbeno odgovornega podjetništva v Sloveniji s spodbujanjem investiranja …

Preberi do konca - Nacionalni forum socialnega podjetništva 2013: »Investirajmo v neizkoriščene potenciale Slovenije«, Ljubljana

Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

26.11.2013 0

Nepovratna_sredstvaPredmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A. Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne …

Preberi do konca - Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Od 1. 11. 2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih

25.11.2013 0

ZZZS-racunovodstvo-VitagoČe delodajalci za nedoločen čas zaposlijo mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, lahko zanje uveljavljajo dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v obdobju med 1. 11. 2013 in 31. 12. 2014.

Delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet letošnjega julija.

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost, …

Preberi do konca - Od 1. 11. 2013 še ena olajšava za zaposlitev mladih
1 2 3 4