Davčni nadzor zobozdravnikov

11.08.2010 0

S ciljno usmerjenimi nadzori na področju zobozdravstvene dejavnosti želimo spodbuditi zavezance k izkazovanju zaračunanih prihodkov in posledično k temu prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti.

zobozdravnikDavčna uprava RS je s ciljnimi davčno-inšpekcijskimi nadzori pri zobozdravnikih začela sredi leta 2009. V letu dni je opravila 883 nadzorov v zobozdravstveni dejavnosti  z namenom preveritve izdajanja računov za opravljene storitve in pridobivanja potrebnih davčnih informacij. Pri omenjenih nadzorih so bile nepravilnosti ugotovljene v 173 (19,6%) primerih, kjer je bilo skupaj izrečenih za 176.800 €

Preberi do konca - Davčni nadzor zobozdravnikov

Ravni cen hrane, pijače in tobaka, Evropske države, leto 2009

Rezultati evropske primerjave cen in bruto domačega proizvoda so pokazali, da je raven cen hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji v letu 2009 dosegla 96 % povprečja v EU-27, raven cen alkoholnih pijač 102 %, raven cen tobaka (ta je bila najnižja) pa 65 % tega povprečja.

V primerjavi s sosednjimi državami so bile cene hrane in brezalkoholnih pijač v Sloveniji v letu 2009 višje kot na Madžarskem (za 22 %) in na Hrvaškem (za 2 %) in nižje …

Preberi do konca - Ravni cen hrane, pijače in tobaka, Evropske države, leto 2009

Novi primeri posojil z oderuškimi obrestmi

04.08.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoVračila posojilodajalcem so tudi do petkrat višja od prejetih posojil. Posojilojemalce pozivamo, da nam posredujejo čim bolj natančne podatke o takih pogodbah.

Davčna uprava je, zlasti na območju Davčnega urada Ljubljana, naletela na primere posojilnih pogodb med fizičnimi osebami, za katere utemeljeno sumimo, da gre za primere oderuških obresti in davčnih nepravilnosti. Vračila posojilodajalcem so v nekaterih primerih tudi do petkrat višja od prejetih posojil. Posojilojemalce želimo predvsem opozoriti, da podrobno preverijo pogoje, pod katerimi prejemajo posojila, saj lahko

Preberi do konca - Novi primeri posojil z oderuškimi obrestmi

Podražitev poštnih storitev in nov cenik

03.08.2010 0

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto (ATRP) je na podlagi novega zakona o poštnih storitvah, ki je začel veljati 30. maja letos, Pošti Slovenije izdala prvo odločbo v zvezi s cenikom poštnih storitev. Odobrila je postopno povišanje cen petih storitev v notranjem prometu, predlogom za višje cene ostalih 16 storitev pa ni ugodila. Kot so sporočili iz ATRP, se je s tem korakom dejansko začela regulacija slovenskega poštnega trga.

Zvišanje cen omenjenih petih storitev bo potekalo v dveh korakih, …

Preberi do konca - Podražitev poštnih storitev in nov cenik

Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

28.07.2010 0

Nov mednarodni računovodski standard v zvezi z računovodenjem lizinga (sprejeli naj bi ga prihodnje leto, veljati pa bo začel leta 2013) bo vnesel pomembne novosti v bilančno prikazovanje najemov v računovodskih izkazih najemojemalcev.

Odbor za mednarodne računovodske standarde je namreč predvidel korenito spremembo standarda, ki bo občutno vplivala na prikazovanje v računovodskih izkazih najemojemalcev. Ti bodo morali vsa najeta sredstva izkazovati bilančno med svojimi sredstvi ne glede na vrsto najema. Razlikovanje med finančnim in poslovnim najemom tako ne bo …

Preberi do konca - Napovedane korenite spremembe pri računovodenju lizinga

Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

22.07.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem navodilom se določajo podrobnejša navodila za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) v elektronski obliki, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

II. TEHNIČNI POGOJI ZA VLAGANJE ZAHTEV

2. člen

Za vložitev zahteve v elektronski obliki morajo prosilci:

  • imeti dostop do interneta in nameščen brskalnik,
  • imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,
  • imeti v brskalniku nameščeno
Preberi do konca - Navodilo za vlaganje zahtev za pridobitev osebnih podatkov fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki
1 70 71 72 73 74 76