Digitalna potrdila

11.04.2009 0

V sodobnem elektronskem poslovanju se za identifikacijo uporabnika uporabljajo digitalna potrdila. Digitalno potrdilo torej v elektronskem poslovanju nadomešča osebno legitimacijo in omogoča varno komunikacijsko povezavo prek svetovnega spleta. Z elektronskim potrdilom in zasebnim ključem tudi podpisujete vložene dokumente.

Zakoni in drugi predpisi

Zakoni in druga pravna določila, ki urejajo elektronsko poslovanje, so:

– Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. list RS št. 57/2000, spr. 30/2001- ZODPM-C)

Zakon ureja elektronsko poslovanje, ki obsega poslovanje v elektronski obliki na …

Preberi do konca - Digitalna potrdila

Izredni neplačan dopust

06.04.2009 0

Zaradi pomanjkanja naročil je vse več delodajalcev primorano zmanjševati delo v proizvodnji. S tem povezana aktualna tema je izredni neplačan dopust, ki se ga poslužujejo nekateri delavci v proizvodnji. Pa si poglejmo nekaj dejstev o takem izostanku z dela.

Neplačan dopust je redkost in ga delodajalec dodeli na željo delavca. Izraz ”neplačan dopust” pravzaprav ni primeren, saj v resnici ne gre za dopust (ki je plačana odsotnost z dela), temveč za odsotnost z dela brez pravice do nadomestila

Preberi do konca - Izredni neplačan dopust

Posojilo direktorju družbe

V praksi se dostikrat dogaja, da si lastnik podjetja odobri posojilo. Podjetje torej da posojilo fizični osebi, direktorju družbe, za kar mu zaračuna obresti med povezanimi osebami.

Vprašanja, ki se porajajo ob tej situaciji so naslednja; ali se ta račun za obresti vpiše v knjigo DDV-O in če se, katera klavzula se napiše na račun za obračunane obresti. Kako je z DDV v takem primeru.

Obresti se štejejo kot plačilo za opravljeno storitev dajanja kreditov in posojil. Storitve dajanja …

Preberi do konca - Posojilo direktorju družbe
1 2 3 4 6