E-računi – storitev, ki prinaša prihranke v vaše poslovanje

06.03.2009 0

Sodobne informacijske tehnologije ponujajo veliko novih, uporabnih storitev. Ena izmed njih, ki so jo začele tržiti komercialne banke v Sloveniji je izdajanje računov po elektronski poti ali e-računi.

E-račun nadomešča klasično papirnato obliko računa z elektronsko obliko. Je račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu kupcu – prejemniku računa za opravljeno storitev ali prodano blago v elektronski obliki.

Kot izdajatelj računov za opravljene storitve zagotovo veste, kako zamudno je pošiljanje papirnatih računov, saj vam ti povzročajo visoke stroške …

Preberi do konca - E-računi – storitev, ki prinaša prihranke v vaše poslovanje

Kako naj ravna podjetnik v kriznih razmerah

05.03.2009 0

Kriza je v zadnjih mesecih verjetno ena izmed najbolj pogosto izrečenih besed. Medijskim objavam o krizi in recesiji se ne da uiti in vsakodnevno slišimo za podjetja, ki jih je kriza prizadela, ki bodo skrajševala delovni čas ali celo odpuščala. Vodstva podjetij, delničarji, kot tudi zaposleni postajamo vse bolj zaskrbljeni.

Pogovarjamo se o tem kako je potrebno varčevati, kako je slabo, kako bo slabo…. In vendar – kar v teh »kriznih« časih najbolj potrebujemo – bolj kot kadarkoli prej …

Preberi do konca - Kako naj ravna podjetnik v kriznih razmerah

Povpraševanje in obnašanje potrošnika

04.03.2009 0

Vsak dan sprejemamo številne odločitve o tem, kako razporediti svoj omejeni denar in čas. Naj zjutraj zgodaj vstanemo in pozajtrkujemo, ali malo dlje spimo? Naj večer preživimo doma ob knjigi, ali se raje odpravimo v kino? Naj kupimo nov avto ali se lotimo popravila starega? Naj se še to leto vržemo v investicijo in potrošimo naš dohodek, ali ga privarčujemo za prihodnost? Ko usklajujemo konkurenčne zahteve in želje, sprejemamo odločitve, ki določajo naše življenje.

Končna vrednost teh individualnih …

Preberi do konca - Povpraševanje in obnašanje potrošnika

Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4 in pooblastilo

03.03.2009 0

Na spletnih straneh Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so objavljena navodila za posredovanje podatkov o obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih za leto 2008.

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. V ta namen je spremenjen tudi Pravilnik o obrazcih prijav podatkov

Preberi do konca - Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4 in pooblastilo

Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba)

02.03.2009 0

Imate težave z izterjavo svojih terjatev? Dne 1.1.2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. List 121/2007), ki ureja:

  • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
  • vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
  • vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.

Tako lahko od 1.1.2009 svoje terjatve izterjate …

Preberi do konca - Izterjava kupcev po elektronski poti (E-izvršba)
1 3 4 5 6