Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)

08.04.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Davčno upravo RS je bilo naslovljeno vprašanje glede izračunavanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji. Gre za primere zaposlitev in opravljanja dela znotraj povezanih družb multinacionalk, ko ena družba – delodajalec posameznika napoti na delo k drugi povezani družbi. Delodajalec in posameznik se dogovorita, da neto plača ostane enaka, pri čemer stroške morebitne višje obdavčitve v državi napotitve krije delodajalec. Postavilo se je vprašanje, na kakšen način mora posameznik napovedati dohodke …

Preberi do konca - Obveznost plačevanja akontacije dohodnine od dohodkov, prejetih iz tujine, kadar je delo opravljeno v Sloveniji (uporaba od 22.2.2013)

Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

06.03.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSkladno z določbo štirinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS; št. 96/2012) so zavarovanci iz 15. člena tega zakona oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca, in sicer:

  • v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka tega člena,
  • v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka
Preberi do konca - Oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu samozaposlene osebe v predpisan register

Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

18.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

1.1 DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO DELOVNOPRAVNI UREDITVI

Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, …

Preberi do konca - Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

16.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje.

Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti obdavčijo z dohodnino in …

Preberi do konca - Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

15.01.2013 0

Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo.

ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine …

Preberi do konca - Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ novelo Zakona o dohodnini – ZDoh-2L, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 94, dne 10. 12. 2012, se uvaja cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. To pomeni, da se skladno s 135.č členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno po proporcionalni davčni …

Preberi do konca - Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2
1 2 3 4 5 6 11