Dohodnina

Dohodnina (ang. peronal income tax) je zelo razvita davčna vrsta. Davčni zavezanec je lahko posamezen član gospodinjstva za svoj dohodek ali pa celotno gospodinjstvo za dohodek svojih članov. Ponekod v svetu dopuščajo tudi tako imenovano razcepitev dohodkov obeh zakoncev (ang. income splitting). To pomeni, da njune dohodke seštejejo, seštevek delijo z dva in tako izračunani znesek podvojijo. Taka rešitev je ugodna zlasti za zakonce z velikimi razlikami v dohodku.

Glede na opredelitev davčne osnove je dohodnina lahko:

  • sintetična
Preberi do konca - Dohodnina

Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

V davčni teoriji je že desetletja aktualno vprašanje dvojnega obdavčenja lastnikov delniških družb, torej delničarjev. Obdavčitev dobička podjetij namreč vpliva na višino dividend, ki so lahko obdavčene tudi z dohodnino. Vrašanje sistemov obračunavanja davka od dobička podjetij je tesno povezano z vprašanjem obdavčitve delničarjev. Glede na odnos do omenjenega vprašanja poznamo dva sistema obračunavanja davka od dobička podjetij;

  1. klasični sistem (Zanj je značilna dvojna obdavčitev. Najprej je obdavčen dobiček podjetja, nato pa še prejete dividende delničarjev. Delničar
Preberi do konca - Sistemi obračunavanja davka od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij

Davek od dobička podjetij (ang. corporate income/profit tax) obdavčuje dobiček podjetij, torej njihov pozitivni poslovni izid. Poslovni izid podjetja je razlika med vsemi odhodki in vsemi prihodki v obračunskem obdobju.

Odhodki so stroški v prodanih količinah, povečani za odhodke financiranja in izredne odhodke, prihodki pa so prodajna vrednost prodanih količin, povečana za prihodke od financiranja in izredne prihodke.

Dobiček podjetja je pri tem pozitivna razlika med njegovimi prihodki in odhodki.

Davek od dobička pravnih oseb se po svojih …

Preberi do konca - Davek od dobička podjetij

Neposredni davki

Najpomembnejša značilnost neposrednih davkov je, da so neposredno odmerjeni zavezancu. Obenem pa so ti davki neprevaljivi oziroma so možnosti njihove prevalitve omejene. Davčna prevalitev je proces pri katerem zavezanec, najpogosteje s spremembo cen, prevali davčno obveznost na druge osebe. Med neposrednimi davki obravnavamo:

  • davek od dobička podjetij,
  • osebno dohodnino, ki vključuje tudi obdavčitev dobičkov od kapitala ter
  • premoženjske davke.
Preberi do konca - Neposredni davki

Tržno ravnotežje

Bistvo trgov je v njihovem ravnotežju. V vsakem trenutku nekaj ljudi kupuje, medtem ko drugi prodajajo; podjetja izumljajo nove izdelke, medtem ko vlade sprejemajo nove zakone in spreminjajo stare; tuja podjetja odpirajo tovarne v Ameriki, medtem ko ameriška podjetja prodajajo svoje izdelke v tujini. Vendar sredi vsega tega živahnega dogajanja trgi nenehno rešujejo probleme kaj, kako in za koga. Ko uravnovešajo vse sile, ki delujejo na gospodarstvo, poiščejo trgi tržno ravnotežje ponudbe in povpraševanja.

Tržno ravnotežje

Preberi do konca - Tržno ravnotežje
1 2 3 4 9