Računovodsko analiziranje

Računovodsko analiziranje je sestavni del računovodstva. Z analiziranjem nasploh razumemo dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih.

Računovodsko analiziranje je presojanje in pojasnjevanje stanja in uspešnosti poslovanja, ki je največkrat zasnovano na primerjavah podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. Je del računovodstva, ne glede na to, katera služba se z njim ukvarja in del razčlenjevanja podatkov kot informacijske funkcije.

Za vsebinsko …

Preberi do konca - Računovodsko analiziranje

Tržni mehanizem

Trg je mehanizem, ki povezuje kupce in prodajalce, da določijo ceno in količino posameznih dobrin in storitev.

Tržno gospodarstvo je dovršen in zapleten mehanizem za usklajevanje ljudi, dejavnosti in podjetij na osnovi sistema cen in trgov. Je komunikacijsko sredstvo za povezovanje znanja in dejavnosti milijard različnih posameznikov. Brez osrednje obveščevalne službe ali izračunov reši probleme proizvodnje in porazdelitve, ki vključuje na milijarde neznank in povezav, probleme, ki so mnogo preobsežni za zmogljivost danes najhitrejših superračunalnikov. Nihče ni trgov načrtno …

Preberi do konca - Tržni mehanizem

Dvojno obdavčenje

Dvojno obdavčenje (ang. double taxation) je pojav, pri katerem dve davčni oblasti istega davčnega ranga obdavčita za isto časovno obdobje z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, tako da je le-ta bolj obdavčen, kot če bi ga obdavčila le ena oblast.

Sorodna pojma dvojnemu obdavčenju sta večkratno ali dodatno obdavčenje;

  • Večkratno obdavčenje pomeni obdavčitev istega davčnega zavezanca z različnimi davki (npr. ko zaposleni plačujejo iz svojih bruto plač različne dajatve),
  • Dodatno obdavčenje pa je obdavčenje
Preberi do konca - Dvojno obdavčenje

Davčne počitnice in davčni paradiž

Davčne počitnice (ang. tax holidays) so obdobja delnih ali popolnih davčnih oprostitev. Tak status imajo običajno nove ali razvojno pomembne dejavnosti.

Pojem davčni paradiž (ang. tax heaven) označuje državo ali regijo, katere najpomembnejše značilnosti so:

  • nizke davčne stopnje najpomembnejših davkov,
  • dosledno spoštovanje bančne in poslovne tajnosti,
  • zelo ohlapen nadzor nad deviznimi transakcijami,
  • njeno zavračanje sodelovanja s tujimi davčnimi službami,
  • odlična komunikacijska infrastruktura,
  • ugled zanesljivega finančnega središča.

Taka država več kot izdatno nadomesti davčne olajšave pri najpomembnejših davkih z …

Preberi do konca - Davčne počitnice in davčni paradiž

Davčna osnova

Davčna osnova (ang. taxable base) je denarna ali fizična količina, natančno določena z davčnimi predpisi. Višina davčne obveznosti posameznega zavezanca je odvisna od davčne osnove in davčne stopnje (ang. tax rate).

Davčna osnova je dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu. Ta dobiček je pozitivna razlika med prihodki zavezanca in davčno priznanimi odhodki. Davčno priznani odhodki so odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti, torej za doseganje prihodkov.…

Preberi do konca - Davčna osnova
1 2 3 4 5 9