Izdajanje računov (81. do 84. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1)

V 81. členu ZDDV-1 je urejena obveznost izdajanja računov. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za:

  1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;
  2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 (dobave blaga, pri katerih je kraj obdavčitve tam kjer se prevoz konča);
  3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 (oproščene dobave blaga v drugo državo članico);
  4. vsako predplačilo, ki ga
Preberi do konca - Izdajanje računov (81. do 84. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1)

Davek na dodano vrednost (DDV)

Davek na dodano vrednost oziroma DDV uvrščamo med davke na potrošnjo. DDV je vsefazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige.

Samo ime davka nam pove, da se v vsaki fazi oziroma pri vsakem posameznem prometu istovrstnega blaga in storitve obdavči le vrednost, ki je bila blagu ali storitvi dodana v tej fazi prometa. Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, …

Preberi do konca - Davek na dodano vrednost (DDV)

Poslovne knjige

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki, njihov videz, njihova zasnova in njihova organiziranost pa je odvisna od tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo v računovodstvu, razlikujejo pa se tudi glede na to, ali gre za urejanje podatkov o načrtovanih ali že uresničenih poslovnih dogodkih.
Poslovne knjige morajo družbe in podjetniki voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glede na vsebino ločijo Slovenski računovodski standardi (SRS) dve vrsti oziroma kategoriji poslovnih knjig; to so …

Preberi do konca - Poslovne knjige
1 139 140 141 142 143