Javni razpis ”Inovacijski vavčer”

30.07.2010 0

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije – JAPTI vabi mikro, majhna in srednje velika podjetja da kandidirajo na Razpisu za razvojno naravnane projekte za:

  • prijavo patenta: projekti do 20.000 €,
  • prijavo modela: projekti do 20.000 €,
  • prijavo blagovne znamke: projekti do 10.000 €.

Zagotavljajo enostavno prijavo in hiter odziv.

Nepovratna_sredstva


Vir in informacije: JAPTI – razpis za razvojno naravnane projekte.…

Preberi do konca - Javni razpis ”Inovacijski vavčer”

Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

07.07.2010 0

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so poslovni prostori so locirani v kleti in pritličju poslovne zgradbe na naslovu Log 9 v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 145.000,00 EUR

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, …

Preberi do konca - Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje

07.07.2010 0

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: V najem se oddajajo naslednji poslovni prostori: 2 poslovna prostora v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2 in 18,47 m2, ki sta primerna za pisarno.

Poslovni prostori se dajejo v najem za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Neto vrednosti primernih najemnin so naslednje:

  • prostor v prvem nadstropju stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4, Trbovlje, v izmeri 15,02 m2: 72,10 EUR/mesec,
  • prostor v prvem nadstropju stavbe z
Preberi do konca - Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb – Trbovlje

Objavljenih pet razpisov iz programa razvoja podeželja

04.07.2010 0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petkovem uradnem listu objavilo pet javnih razpisov iz programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 v skupni višini dobrih 52,5 milijona evrov. Od tega bo do 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev na voljo v okviru razpisa za obnovo in razvoj vasi.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za ukrep posodabljanja kmetijstvih gospodarstev za naložbe na področju živinoreje, pridelave medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic je do 13 milijonov evrov.

Za …

Preberi do konca - Objavljenih pet razpisov iz programa razvoja podeželja

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

24.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum: 04.06.2010, stran: 1367

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja

Predmet oz. namen razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

  • Sklop 1: Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero, ki je pod veljavno državno referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM). Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu
Preberi do konca - Javni razpis za financiranje investicijskih projektov s področja primarne kmetijske pridelave

Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010

21.06.2010 0

Objavljeno: Uradni list RS, št. 45, datum:4. 6. 2010, stran: 1362

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet oz. namen razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in prebivalstvo podeželja za naložbe v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na podeželju.

Cilj ukrepa: S podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom v …

Preberi do konca - Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo za leto 2010
1 39 40 41 42 43