Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPodatki o indeksih cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za leto 2011 so na voljo v novi številki Statističnih informacij.

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2011 v povprečju zvišale za 2,0 %. Blago se podražilo za 2,7 %, storitve pa za 0,4 %.

Cene so se v povprečju najizraziteje zvišale v naslednjih skupinah življenjskih potrebščin: stanovanje (za 5,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 4,9 %) ter alkoholne pijače in tobak (prav tako za 4,9 %). V povprečju …

Preberi do konca - Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011

Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za november 2011 je bila predvsem zaradi izrednih izplačil (večinoma 13. plač in božičnic) višja od plače za oktober 2011, in sicer za 7,6 %; znašala je nekoliko več kot 1050 EUR.

Povprečna mesečna plača za november 2011 višja predvsem zaradi izrednih izplačil
Povprečna mesečna neto plača za november 2011 je znašala 1053,96 EUR. Glede na oktober 2011 je bila višja za 7,6 %, glede na november 2010 pa za 1,2 %. Povprečna mesečna bruto …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2011

Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za oktober 2011 je znašala 979,53 EUR. Od plače za september 2011 je bila višja za 0,1 odstotka.

Povprečna mesečna plača za oktober 2011 višja od povprečne mesečne plače za september 2011
Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2011 je znašala 1510,44 EUR. Od plače za september 2011 je bila višja za 0,2 %, od plače za oktober 2010 pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za oktober 2011 – znašala je 979,53 EUR …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2011

Kako prožen in varen je trg dela v Sloveniji?

V Sloveniji je leta 2010 imelo okoli 17 % zaposlenih zaposlitev za določen čas, okoli 9 % zaposlenih je opravljalo dela z delovnim časom, krajšim od polnega, na enega samozaposlenega pa je bilo okoli 7 zaposlenih.

Prožna varnost zadeva tako delodajalce kot delojemalce. Delodajalci si prizadevajo za večjo prožnost predvsem v smislu lažjega prilagajanja delovne sile gospodarskim razmeram. Večja prožnost delovne sile naj bi tako zagotavljala podjetjem večjo učinkovitost. Prožnost zaposlitve obenem pomeni manjšo varnost in večjo negotovost zaposlitve …

Preberi do konca - Kako prožen in varen je trg dela v Sloveniji?

Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna neto plača za september 2011 je bila za 1,0 odstotka nižja od plače za avgust 2011. Znašala je 978,20 EUR.

Povprečna mesečna plača za september 2011 nominalno in realno nižja od plače za avgust 2011
Povprečna mesečna bruto plača za september 2011 je znašala 1.506,87 EUR. Od bruto plače za avgust 2011 je bila nominalno nižja za 1,1 %, realno (tj. ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin) za 1,7 %.

Povprečna mesečna neto plača za september 2011 …

Preberi do konca - Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2011

Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2011

Pri opredelitvi višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v letu 2011, so upoštevana določila iz Zakona o dohodnini.

Obdobje – leto 2011 Odpravnina, odpoved pogodbe
o zaposlitvi
od 01.01. do 27.01.2011 14.878,60
od 28.01. do 24.02.2011
16.344,80
od 25.02. do 31.03.2011 15.340,40
od 01.04. do 28.04.2011 14.963,50
od 29.04. do 26.05.2011 14.935,40
od 27.05. do 28.06.2011 15.239,80
od 29.06. do 28.07.2011 15.045,50
od 29.07. do 01.09.2011 15.156,30
od 02.09. do 28.09.2011 15.209,20
od 29.09. do 27.10.2011 15.001,60
od
Preberi do konca - Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2011
1 2 3 4 5 12