Povprečne mesečne bruto plače v RS za leto 2010

Povprečna mesečna
bruto plača v RS

Povprečna mesečnabruto plača v RS za
zadnje 3 mesece

Povprečna mesečna
neto plača v RS

Mesec / 2010 Znesek v EUR
Obdobje Znesek v EUR
Znesek v EUR
Januar 1.448,12 11/09-01/10 1.502,55 936,77
Februar 1.431,45 12/09-02/10 1.456,01 930,01
Marec 1.499,23 01/10-03/10 1.459,65 967,32
April 1.483,44 02/10-04/10 1.471,39 960,02
Maj 1.475,04 03/10-05/10 1.485,92 956,55
Junij 1.491,57 04/10-06/10 1.483,34 965,71
Julij 1.480,69 05/10-07/10 1.482,43 960,14
Avgust 1.487,20 06/10-08/10 1.486,49 964,55
September 1.485,58 07/10-09/10 1.484,48
Preberi do konca - Povprečne mesečne bruto plače v RS za leto 2010

Nova minimalna plača in regres za prehrano v javnih delih

informator-racunovodstvo-vitagoIzvajalce javnih del obveščamo, da od 1. januarja 2011 veljata nova višina minimalne plače in nova višina regresa za prehrano za udeležence javnih del.

V skladu z objavo v Uradnem listu RS (št. 3/2011, z dne 14.1.2011) minimalna plača od 1. januarja 2011 znaša 748,10 EUR. Minimalna plača je podlaga za izračun višine plače udeležencev javih del.

Ravno tako je bil na podlagi objave v Uradnem listu RS (št. 3/2011, z dne 14.1.2011) spremenjen regres za prehrano med …

Preberi do konca - Nova minimalna plača in regres za prehrano v javnih delih

Solidarnostna pomoč, leto 2011

Pri opredelitvi višine solidarnostne pomoči v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Solidarnostna pomoč v EUR
v primeru smrti v drugih primerih
od 01.01.2011 dalje 3.443,00 1.252,00

11. člen
(solidarnostna pomoč)

(1) Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:

  • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 3.443 eurov;
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni
Preberi do konca - Solidarnostna pomoč, leto 2011

Odpravnina ob upokojitvi, leto 2011

Pri opredelitvi višine odpravnine ob upokojitvi v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Odpravnina ob upokojitvi v EUR
od 01.01.2011 dalje 4.063,00

10. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

Odpravnina ob upokojitvi se do višine 4.063 eurov ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.…

Preberi do konca - Odpravnina ob upokojitvi, leto 2011

Jubilejne nagrade, leto 2011

Pri opredelitvi višine jubilejne nagrade v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Jubilejne nagrade v EUR
za 10 let
delovne dobe
za 20 let
delovne dobe
za 30 let
delovne dobe
za 40 let
delovne dobe
od 01.01.2011 dalje 460,00 689,00 919,00 919,00

9. člen
(jubilejna nagrada)

(1) Jubilejna nagrada se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine:

  • 460
Preberi do konca - Jubilejne nagrade, leto 2011

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2011

Pri opredelitvi višine plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo v letu 2011, so upoštevana določila iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Obdobje – leto 2011 Plačilo dijakom
in študentom na
mesec v EUR
Plačilo vajencem na mesec v EUR
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
od 01.01.2011 dalje 172,00 84,00 126,00 167,00 167,00

12. člen
(plačila vajencem, dijakom in študentom)

(1) Plačila vajencem za obvezno praktično delo …

Preberi do konca - Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, leto 2011
1 4 5 6 7 8 12