Zakonodajne novosti s področja računovodstva

30.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o zakonodajnih novostih s področja računovodstva.


Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (velja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201093

Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najnižji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o najvišji pokojninski osnovi
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010094.pdf

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

1. člen

V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se …

Preberi do konca - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Na podlagi prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki jih morajo voditi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(2) Za osebe iz …

Preberi do konca - Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

26.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o novostih s področja računovodstva in popravkov Slovenskih računovodskih standardih:


Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za zadruge
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske organizacije
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Vir: Uradne list RS: št. 90/2010 z dne 12.11.2010…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(1) S tem pravilnikom se določajo vrste in način vodenja poslovnih knjig in evidenc, ki so jih dolžne voditi osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).

(2) Za osebe iz prvega odstavka tega člena se glede vodenja poslovnih knjig, sestavljanja letnih poročil, vodenja poslovnih knjig in evidenc, knjigovodskih listin, dostopnosti do poslovnih knjig in poročil, uporabljajo zakon o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na samostojnega podjetnika posameznika, slovenski …

Preberi do konca - Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti
1 28 29 30 31 32