Agencija SPIRIT Slovenija predstavila rezultate projekta Les = zares

Les_je_lepJavna Slovenija je 22. januarja 2014 v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavila rezultate lanskega projekta za promocijo lesnih izdelkov doma in v tujini . Za promocijo lesa je bilo lani na voljo 200.000 evrov, letos pa v proračunu zanj ni predvidenih sredstev, vseeno pa bodo morda v sodelovanju z drugimi ministrstvi našli sredstva za nadaljevanje projekta.

Predstavitve so se udeležili predstavniki različnih ministrstev, podpornih institucij in podjetij, ki so se strinjali, da je treba projekt nadaljevati, tudi za povečanje konkurenčnosti in ohranitev lesne industrije v Sloveniji.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je za promocijo rabe lesa lani izvajala vrsto aktivnosti. Njihov namen je bil spodbuditi pozitivno podobo lesa, krepiti zavedanje o lesu ter spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju. Promocijske aktivnosti so bile del nacionalnega akcijskega načrta »Les je lep«, ki posredno vplivajo na izboljšanje stanja slovenske lesno predelovalne industrije ter prispevajo k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Tako je organizirala javni natečaj s področja lesnih gradenj, lesenih izdelkov in inovativne uporabe lesa. V okviru natečaja, namenjenega spodbujanju pozitivne podobe lesa, smo prejeli skupno 173 prijav, na sejmu Ambient 2013 je bilo podeljenih 10 nagrad v različnih kategorijah in eno posebno priznanje za dosežke na področju tehničnih rešitev.

Med julijem in oktobrom 2013 smo organizirali izobraževalne delavnice za otroke in mladostnike v obliki tehničnih in naravoslovnih dni, na katerih smo jim skušali približati uporabo lesa. Delavnice so bile dobro sprejete, saj so mladi pridobili veliko praktičnih izkušenj.

Slovenija velja za deželo gozdov, saj je z njim prekrite 12.114,1 km2, kar predstavlja 59,8 % celotne površine. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na tretje mesto po gozdnatosti za Švedsko in Finsko. Vendar pa se je število zaposlenih na področju gozdarstva v zadnjih 20 letih močno zmanjšalo.

Udeleženci srečanja so se strinjali, da gre tistemu delu industrije, ki se ukvarja z lesno gradnjo in je inovativen, dobro, medtem ko je slovenska pohištvena industrija, ki je bila nekoč slovenski paradni konj, trenutno v bolj nezavidljivem položaju. Pred letom 1990 je gozdarstvo zaposlovalo okrog 8000 ljudi, po podatkih za leto 2010 pa je bilo v podjetjih s področja gozdarstva zaposlenih le 1580 delavcev v 77 družbah.

Vir: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija, 22. 1. 2014, www.spiritslovenia.si

Sorodni članki: