Redkost in učinkovitost; ekonomski dvojčici

je veda o tem, kako družbe uporabljajo redke razpoložljive vire za proizvodnjo potrebnih dobrin in kako te razdeljujejo med ljudi.

Za to opredelitev sta temeljni dve ideji; da so dobrine redke in da mora družba svoje razpoložljive vire uporabljati učinkovito. Ekonomija je torej pomembna veda zaradi dejstva redkosti in želje po učinkovitosti. Poglejmo si najprej . Kakšne bi bile posledice, če bi lahko proizvedli neomejene količine vsake dobrine in bi bile človekove želje povsem izpolnjene? Ljudje ne bi bili zaskrbljeni glede svojih omejenih dohodkov, saj bi lahko imeli vse, kar bi hoteli; podjetjem ne bi bilo treba razmišljati o stroških dela in zdravstvenega varstva, vladam ne bi bilo treba razpravljati o davkih in izdatkih, ker to nikogar ne bi skrbelo. Če bi vsi lahko imeli, kolikor bi si želeli, se ne bi nihče ukvarjal s porazdelitvijo dohodka med ljudi in družbene razrede.
V takem raju ne bi bilo ekonomskih dobrin, to je dobrin, ki so redke in je njihova količina omejena. Vse dobrine bi bile proste in brezplačne, kot pesek v puščavi ali morska voda na plaži. Cene in trgi bi bili nepomembni. Ekonomija ne bi bila več uporabna.

Toda nobena družba še ni dosegla utopičnosti neomejene možnosti. Dobrine so omejene, medtem ko se zdijo želje neomejene. Celo po dveh stoletjih hitre gospodarske rasti proizvodnja niti v ZDA preprosto ni dovolj velika, da bi lahko vsakomur izpolnili želje. Če seštejete vse želje, boste hitro ugotovili, da preprosto ni dovolj dobrin in storitev niti za to, da bi zadovoljili majhen delež vseh potrošnikovih želja.

Pri danih neomejenih željah je pomembno, da gospodarstvo kar najbolje uporablja svoje omejene vire. To nas pripelje do pomembnega pojma učinkovitosti – gospodarstvo proizvaja učinkovito, ko ne moremo povečati ekonomske blaginje nikomur, ne da bi jo s tem poslabšali nekomu drugemu.

Bistvo ekonomije je torej spoznanje o realnosti redkosti in iskanju organiziranosti družbe na način, ki omogoči najučinkovitejšo rabo virov. Ravno v tem je prispevek ekonomije k blaginji človeštva.

Prirejeno po: Ekonomija, Samuelson in Nordhaus (GV založba 2002)

Sorodni članki: