Kakšne spremembe zakona o DDV načrtuje finančno ministrstvo?

Odpravljena nižja stopnja za transakcije s stanovanjskimi objekti, ki niso del socialne politike

Najprej pomirimo: med predlaganimi spremembami zakona o DDV ni dviga davčne stopnje. Povzemamo glavne spremembe zakona, ki naj bi se začele uporabljati januarja 2011.

Po zagotovilih ministrstva za finance (MF) gre za manj zahtevne , ki pomenijo uskladitev s pravnim redom EU oziroma vnos petih direktiv EU. Tudi finančni učinki novosti, ki se lahko v državno- zborskem postopku še spreminjajo, naj bi bili minimalni.

1. Ker se z 31. decembrom letos izteče dogovorjeno prehodno obdobje za uporabo nižje, 8,5-odstotne stopnje, se z januarjem 2011 za transakcije s stanovanjskimi objekti, ki niso del socialne politike, uvede splošna, 20-odstotna stopnja DDV. Ker se pri nas kot del socialne politike štejejo stanovanja s površino do 120 kvadratnih metrov v večstanovanjskih hišah oziroma do 250 kvadratnih metrov uporabne površine v individualnih hišah, višja stopnja DDV po MF večine ne bo prizadela. Zato splošnega dviga najemnin v MF ne pričakujejo. Tudi pri obnovi in popravilu teh stanovanjskih objektov bo v prihodnje v uporabi nižja stopnja, navaja MF.

2. S posebnim členom je natančno pojasnjeno uveljavljanje pravice do takojšnjega odbitka DDV za nabavo nepremičnine – davčni zavezanec ima pravico do odbitka le za tisti del nepremičnine, ki jo bo uporabil za poslovne namene.

3. Uvede se oprostitev plačila DDV za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, ki se vsem uporabnikom poštnih storitev v javnem interesu zagotavlja na celotnem ozemlju RS. Da se bodo univerzalne poštne storitve (med te sodijo denimo prevoz in dostava poštnih pošiljk do dveh kilogramov) zato pocenile, je malo verjetno – predlog zakona namreč omenja, da bo nova ureditev zaradi ločenega vodenja evidenc storitev zvišala administrativne stroške.

4. Prag za uporabo posebne ureditve plačila DDV po plačani realizaciji se zvišuje – po novem jo bodo lahko uporabljali davčni zavezanci do zadnjega dne tistega davčnega obdobja, v katerem vrednost obdavčenih dobav zadnjih 12 mesecev preseže 400 tisoč evrov brez DDV (zdaj 208 tisoč evrov brez DDV).

5. Enako, kot že velja za distribucijo zemeljskega plina in elektrike, bo po novem veljalo tudi za energijo za ogrevanje in hlajenje: DDV se bo obračunal v tistem kraju, kjer ju kupec dejansko porabi. Ta pravila preprečujejo izkrivljanje konkurence med državami.

6. Po novem bo možno solidarno odgovornost naložiti davčnim zavezancem za DDV v Sloveniji, če bo “iz objektivnih razlogov izhajalo, da je vedel oziroma bi moral vedeti”, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je bilo izogibanje plačilu DDV.

7. Globa od dva tisoč do 125 tisoč evrov se uvede tudi za davčnega zavezanca, če obračuna DDV ne predloži v predpisani obliki, to je elektronsko.

Vir: Moj spletni priročnik, št.: 26-2010

Sorodni članki: