Informativni izračun dohodnine za leto 2008

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE za leto 2008

Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 31. maja 2009 prejeli dohodnine za leto 2008, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2009 posredovali izplačevalci in zavezanci.


KDO ne prejme informativnega izračuna za dohodnino

Informativnega izračuna ne bodo prejeli rezidenti, ki niso :

  • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje , ne presegajo 2.800 evrov,
  • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 evrov,

Informativnega izračuna ne bodo prejeli zavezanci za dohodnino:

  • če DURS od izplačevalcev dohodkov ne bo prejel podatkov za odmero dohodnine. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, najpozneje do 30. junija 2009. Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS.


KAJ mora zavezanec storiti

Naloga zavezanca po prejemu informativnega izračuna

  • Zavezanci pregledajo informativni izračun in preverijo:
  1. ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam,
  2. ali je informativni izračun dohodnine pravilen
  • Če se bodo z informativnim izračunom strinjali, jim ne bo potrebno storiti ničesar, saj bo v 15 dneh po vročitvi avtomatično postal odločba.
  • Če se z izračunom ne bodo strinjali, lahko v 15 dneh od vročitve podajo ugovor. V tem primeru bo davčni organ preveril navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izdal odločbo.

VLOGA – obrazec in navodilo

Vir: DURS

Sorodni članki: