Javna dražba za prodajo nepremičnin – po Sloveniji

informator-racunovodstvo-vitagoObjavljeno: Uradni list RS, Št. 73, Datum: 17.9.2010, Stran: 2418

Predmet razpisa: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

poslovni prostor (Cesta 1. maja 56), poslovni prostor 9, Krmelj 52, (Cesta Borisa Kidriča 31), poslovni prostori (Tržaška 68 a), poslovni prostori (Notranjska cesta 1), poslovni prostori bivše pošte (Duh na Ostrem vrhu 47), poslovni prostori (Pesnica pri Mariboru 41), stanovanjska hiša (Orlica 3 pri Vuhredu), stanovanje (Polzela 9), stanovanje (Polzela 9), , vrstna garaža v kompleksu garaž na Dražgoški ulici v Kranju, garaža 7, v sklopu vrstnih garaž Mladinska ulica, , poslovni prostori (Grgar 34).

Pogoji za sodelovanje: Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: , d.o.o.

Rok: bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v ponedeljek 4. 10. 2010, ob 12. uri.

Dražitelj mora pred začetkom javne dražbe vplačati dražbe varščino.

Dodatne informacije:
Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni:

  • pod številko 2, 10 in 11, Kontaktna oseba: Gabriela Svete, Tel: (03) 424-36-20,
  • pod številko 1, 5 in 6, Kontaktna oseba: Štefan Hrustek, Tel: (01) 243-16-58,
  • pod številko 7, 8 in 9, Kontaktna oseba: Franc Kerenc, Tel: (02) 449-27-15,
  • pod številko 3, Kontaktna oseba: Antonija Šuln, Tel: (07) 371-86-02,
  • pod številko 4 in 12, Kontaktna oseba: Vinko Štefe, Tel: (04) 262-56-22,
  • pod številko 13, Kontaktna oseba: Daniel Kočar, Tel: (02) 564-25-00,
  • pod številko 14, Kontaktna oseba: Stane Kogoj, Tel: (05) 332-56-02.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010073.pdf

Sorodni članki: