Javna dražba za prodajo nepremičnin – poslovnih prostorov (Zreče, Jesenice, Brezje, Hrastnik, Ljubljana, Miklavž na Dravskem polju, Orehova vas in Stopiče)

informator-racunovodstvo-vitagoPredmet javne dražbe: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

(1.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte , Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 80.000 EUR.

(3.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte – center Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 537,36 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 390.000 EUR.

(5.) Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte , 80 c, 4243 , v izmeri 59,10 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem, za izklicno ceno 45.000 EUR.

(6.) Nezasedeni poslovni prostor , Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 50.000 EUR.

(7.) Nezasedeni poslovni prostori , Tržaška cesta 68a (prvo in drugo nadstropje), v izmeri 536,07 m2, za izklicno ceno 500.000 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.

(8.) Bivši poslovni prostori pošte , Nad izviri 6, v izmeri 107,20 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 77.000 EUR

(9.) Bivši poslovni prostori pošte , Orehova cesta 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 36.733 EUR. Kupec bo lahko poslovne prostore prevzel v posest po izselitvi pošte 2312 , ki je predvidena do 1. 4. 2014.

(12.) Poslovni prostori bivše pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 35.000 EUR.

Kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek.

Pogoji za sodelovanje: Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Razpisnik: Pošta Slovenije d.o.o.

: Javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek, 4. februarja 2014, ob 12.00 uri.

Dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni:

  • za nepremičnini pod številko 1 in 2, Kontaktna oseba: Gabriela Svete, Tel: (03) 424-36-21,
  • za nepremičnini pod številko 3, 4 in 5, Kontaktna oseba: Katja Celec, Tel: (04) 252-46-51,
  • za nepremičnine pod številko 6, in 7, Kontaktna oseba: Štefan Hrustek, Tel: (01) 243-16-58,
  • za nepremičnine pod številko 8, 9, 10 in 11, Kontaktna oseba: Franc Kerenc, Tel: (02) 449-27-15,
  • za nepremičnino pod številko 12, Kontaktna oseba: Ivanka Lapuh, Tel: (07) 371-86-40.

Več: Več o javni dražbi najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 24. 1. 2014, Stran: 212

Sorodni članki: