Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

informator-racunovodstvo-vitagoObjavljeno: Uradni list RS, Št. 69, Datum: 27.8.2010, Stran: 2266

Predmet prodaje: Poslovni prostori so locirani v kleti in pritličju poslovne zgradbe, na naslovu Log 9, v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 130.500,00 EUR.

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Rok:
bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 16. 9. 2010, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najkasneje do 14.9.2010 predložiti ustrezna dokazila.

Dodatne informacije: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, Kontaktna oseba: Mateja Gašperlin, Tel: (01) 369 5504, Faks: (01) 369-55-96, E-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/. Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi.

Več: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1242

Sorodni članki: