Krediti in garancije zasavske garancijske sheme

informator vitago e-racunovodstvoRegionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, je objavil razpis za dodelitev sredstev za dolgoročne kredite, za katere bo prispeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov (Uradni list RS, št. 27).

in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja)

Posojila niso namenjena poplačilu oz. zamenjavi obstoječih posojil. Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Na razpis se lahko prijavijo člani Garancijske sheme za Zasavje pri RCR (ali so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino), ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe in imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do porabe sredstev oziroma do 15.12.2010.

Informacije z razpisno dokumentacijo dobijo prosilci na sedežu RCR.

Več v prilogi.

Sorodni članki: