Nov sistem vračil davka na dodano vrednost za davčne zavezance

informatorSlužba za odnose z javnostmi Davčne uprave RS je objavila naslednje sporočilo:

Obveščamo vas, da EU s 1. 1. 2010 uvaja nov sistem vračil davka na dodano vrednost (DDV) za davčne zavezance. Države članice EU morajo na podlagi Direktive Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 sprejeti zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, ki bo začela učinkovati od 1. januarja 2010. Direktiva je objavljena v Uradnem listu EU L44 (dne 20. februar 2008), str. 23-28:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0023:0028:SL:PDF.

Spremenjen sistem vračil DDV na podlagi sprejete direktive se bo uporabljal za zahtevke za vračilo DDV predložene po 31. decembru 2009.

Ministrstvo za finance RS je vsebino direktive vključilo v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/09.

Davčna uprava Republike Slovenije bo 1. 1. 2010 skladno z Direktivo Sveta 2008/9/ES vzpostavila sistem za elektronsko vlaganje zahtevkov za vračila DDV, po pravilih opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici.

Po vsebini gre za bistveno spremembo načina vlaganja zahtevkov za vračilo DDV v drugih državah članicah EU. Doslej so davčni zavezanci vlagali zahtevke davčnemu organu v državi, kjer je bil DDV plačan. Primer: Slovenski davčni zavezanec je vlogo/zahtevek za vračilo DDV plačanega v Avstriji, predložil avstrijski davčni upravi. Po 1. 1. 2010 bo davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji zahtevek za vračilo DDV v Avstriji vložil v elektronski obliki preko sistema eDavki. Davčna uprava RS bo preverila formalno pravilnost in zahtevek v elektronski obliki poslala avstrijski davčni upravi, ki bo zavezancu vrnila DDV na račun naveden v zahtevku. Tako kot doslej bo davčni zavezanec za vlaganje zahtevkov lahko pooblastil drugo osebo.

Način vračila DDV iz tretjih držav (npr. Hrvaška) bo potekal enako kot doslej.

Davčna uprava pripravlja programsko podporo, ki bo na sistemu eDavki slovenskim davčnim zavezancem omogočila elektronsko oddajo zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU. Sistem bo uporabnikom nudil tri različne načine vnosa in oddaje zahtevka, in sicer ročni vnos na portalu eDavki, uvoz podatkov/dokumenta in neposredno računalniško povezavo sistema davčnega zavezanca in davčne uprave preko spletne storitve.

XML shema zahtevka za vračilo je objavljena na spletni strani:
http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/VATR_APP_1.xsd,
xml shema zahtevka za spremembo odbitnega deleža pa na spletni strani: http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/VATR_PRA_1.xsd.

Za delo s sistemom eDavki uporabniki tako kot doslej potrebujejo digitalni certifikat in urejena pooblastila za dodatna obrazca, v sklopu DDV obrazcev na sistemu eDavki: Zahtevek za vračilo v drugi državi članici (VATR_APP) in Zahtevek za spremembo odbitnega deleža (VATR_PRA).

Davčni zavezanec lahko za vlaganje zahtevkov za vračilo DDV in zahtevkov za spremembo odbitnega deleža pooblasti tudi tretje osebe (pravne osebe ali osebe, ki opravljajo dejavnost) s sedežem v Sloveniji ali tujini. Tudi pooblaščenci si morajo predhodno priskrbeti ustrezen digitalni certifikat izdan v Sloveniji, davčni zavezanec pa mora zanje urediti pooblastila v sistemu eDavki. Tuje pravne in fizične osebe, ki bodo uporabljale sistem eDavki morajo pridobiti slovensko davčno številko. Povzetek navodil je objavljen na spletni strani:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_sistem_vracil_ddv_za_davcne_zavezance/.

Glede na to, da gre za bistveno spremembo v sistemu vlaganja zahtevkov za vračilo DDV v drugih državah članicah EU menimo, da je treba slovenske davčne zavezance pravočasno seznaniti z novostjo. Predlagamo, da vašim članom posredujete zgoraj navedene informacije. Davčni zavezanci, ki bodo po proučitvi dokumentov objavljenih na navedenih spletnih straneh želeli dobiti dodatne informacije, lahko posredujejo vprašanja na elektronski naslov eDavki.durs@gov.si.

Za davčne zavezance, ki bodo pripravili lastno programsko podporo za pripravo zahtevkov za vračilo DDV, namerava davčna uprava (če bo dovolj zanimanja) pripraviti posebno delavnico.

Vir: DURS

Sorodni članki: