P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Na voljo 12 milijonov evrov za podjetja s problemskih območij

Slovenski je leto 2016 zaključil z objavo javnega razpisa za mikrokredite, ki so tokrat prvič namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj. Skupaj razpisanih 12 milijonov evrov zadostuje za podporo okoli 480 podjetjem.

(SPS) je zadnji v letu 2016 pripravil skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. so izredno ugodni, postopek za pridobitev od 5000 do 25.000 evrov pa hiter in enostaven.

Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Z 12 milijoni evrov želi sklad podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje.

Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Vloge lahko podjetja oddajo od 1. februarja do vključno 1. maja 2017 za upravičene stroške nastale od 1. decembra letos do 5. julija 2017 ter od 1. junija do vključno 1. oktobra 2017 za upravičene stroške nastale od 1. aprila do 5. decembra 2017.

Vir: STA, 23. 12. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: