Povprečne mesečne plače, Slovenija, april 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za april 2011 je znašala 975,98 EUR.

Povprečna mesečna plača za april 2011 nižja od plače za marec 2011
Povprečna mesečna neto plača za april 2011 je znašala 975,98 EUR; od plače za marec 2011 je bila nižja za 1,1 %, od plače za april 2010 pa višja za 1,7 %.
Povprečna mesečna za april 2011 je znašala 1.504,65 EUR; od plače za marec 2011 je bila nižja za 1,3 %, od plače za april 2010 pa višja za 1,4 %.

Povprečna mesečna bruto plača za april 2011 najnižja v občini Osilnica
Povprečna mesečna bruto plača za april 2011 je bila najvišja v občinah Cerklje na Gorenjskem (1.838,29 EUR), Ljubljana (1.769,52 EUR) in Dol pri Ljubljani (1.732,06 EUR). Najnižjo povprečno mesečno bruto plačo za april 2011 pa so imeli v občinah Osilnica (898,18 EUR), Starše (948,44 EUR) in Kostanjevica na Krki (995,20 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača za april 2011 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Glede na april 2010 se je povprečna mesečna bruto plača za april 2011 najopazneje zvišala v dejavnostih rudarstvo (za 9,0 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 2,9 %) in gostinstvo (za 2,8 %). Najbolj se je znižala v dejavnostih kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (za 1,6 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,1 %) in zdravstvo in socialno varstvo (za 0,9 %).

Povprečna mesečna bruto plača za april 2011 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.172,93 EUR). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (973,40 EUR).

Vir: SURS

Sorodni članki: