Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2010

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za avgust 2010 je znašala 964,55 EUR, to je 0,5 % več kot prejšnji mesec.

Povprečna mesečna plača za avgust 2010 višja od plače za julij 2010
Povprečna mesečna za avgust 2010 je znašala 1487,20 EUR, to je za 0,4 % več od bruto plače za julij 2010 in za 5,1 % več od bruto plače za avgust 2009. Povprečna mesečna neto plača za avgust 2010 je znašala 964,55 EUR; od neto plače za julij 2010 je bila višja za 0,5 %. Povprečna mesečna neto plača v prvih osmih mesecih letošnjega leta je znašala povprečno 955,12 EUR ali za 4,1 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.

Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2010 najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2010 je bila najvišja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (2053,45 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (959,87 EUR). Glede na julij 2010 se je najizraziteje zvišala v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 3,4 %) in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (za 2,5 %), znižala pa v dejavnostih finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 4,4 %) in poslovanje z nepremičninami (za 1,4 %).

Zvišanje za avgust 2010 glede na julij 2010 največje v jugovzhodni Sloveniji
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2010 se je glede na julij 2010 najopazneje zvišala v jugovzhodni Sloveniji (za 5,6 %) in v pomurski statistični regiji (za 1,0 %), najopazneje znižala pa v gorenjski (za 1,0 %) in zasavski statistični regiji (za 0,5 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: