Povprečne mesečne plače, Slovenija, februar 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za februar 2011 je bila za 0,2 odstotka nižja od plače za januar 2011. Znašala je 969,92 EUR.

Povprečna mesečna plača za februar 2011 nominalno in realno za 0,2 % nižja od plače za januar 2011
Povprečna mesečna za februar 2011 je znašala 1.493,54 EUR. Od plače za januar 2011 je bila nominalno in tudi realno nižja za 0,2 %.
Prav tako je bila glede na januar 2011 za 0,2 % nominalno in realno nižja tudi povprečna mesečna neto plača za februar 2011. Znašala je 969,92 EUR.

V treh občinah povprečna mesečna bruto plača za februar 2011 nižja od 1.000 EUR
Najnižjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2011 so imeli v občinah Osilnica (806,05 EUR), Starše (925,64 EUR) in Kostanjevica na Krki (963,26 EUR). Te občine so tudi edine, kjer povprečna mesečna bruto plača za februar 2011 ni presegla 1.000 EUR.
Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2011 so imeli v občinah Ljubljana (1.799,37 EUR), Cerklje na Gorenjskem (1.785,50 EUR) in Dol pri Ljubljani (1.650,56 EUR).

Znižanje za februar 2011 najvišje v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Glede na januar 2011 se je povprečna mesečna bruto plača za februar 2011 najbolj znižala v dejavnostih finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 4,9 %) in rudarstvo (za 3,6 %) in najbolj zvišala v dejavnostih poslovanje z nepremičninami (za 1,0 %) in predelovalne dejavnosti (za 2,6 %).

Vir: SURS

Sorodni članki: