Povprečne mesečne plače, Slovenija, julij 2013

informator-racunovodstvo-vitagoPovprečna mesečna za julij 2013 za 0,8 % višja od plače za junij 2013

Povprečna mesečna neto plača za julij 2013 je znašala 990,88 EUR; v primerjavi s plačo za junij 2013 je bila nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,1 % višja od plače za junij 2013. Povprečna mesečna je ponovno presegla 1.500 EUR in je tako za julij 2013 znašala 1.510,02 EUR. V primerjavi z junijem 2013 se je povišala, in sicer nominalno za 1,0 %. realno pa za 1,3 %.

Najbolje plačani za uro opravljenega dela v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro
Zaposleni so bili v juliju 2013 za uro opravljenega dela najbolje plačani v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer so prejeli povprečno 7,99 EUR neto. Več kot 7 EUR za uro so dobili še v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (7,85 EUR), v rudarstvu (7,37 EUR) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (7,25 EUR). Najnižje zneske za plačano uro so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (4,06 EUR), zaposleni v gostinstvu (4,42 EUR) in gradbeništvu (4,71 EUR).

Povprečna mesečna neto plača nižja kot prejšnji mesec samo v zasavski in spodnjeposavski statistični regiji
Povprečna mesečna neto plača za julij 2013 se je v primerjavi s preteklim mesecem znižala v dveh statističnih regijah, in sicer za 1,9 % v zasavski in za 1,6 % v spodnjeposavski statistični regiji. V vseh drugih statističnih regijah se je povprečna mesečna neto plača zvišala. Najopazneje se je zvišala v goriški (za 3,3 %) in notranjsko-kraški statistični regiji (za 2,7 %) ter v jugovzhodni Sloveniji (za 2,1 %).
Povprečna julijska neto plača v javnem sektorju praktično nespremenjena, v zasebnem sektorju pa višja za 1,5 % Povprečna mesečna neto plača za julij 2013 je v javnem sektorju glede na junij 2013 ostala praktično nespremenjena, medtem ko se je v sektorju država znižala za 1,1 %; v zasebnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 %.

Vir: SURS

Sorodni članki: