Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2011

informator-racunovodstvo-vitagoPo aprilskem znižanju v maju 2011 0,7-odstotno zvišanje plač.

Povprečna mesečna plača za maj 2011 višja od plače za april 2011
Po začasnih podatkih je povprečna mesečna za maj 2011 znašala 982,99 EUR; v primerjavi z neto plačo za april 2011 je bila višja za 0,7 %, v primerjavi z neto plačo za maj 2010 pa za 2,8 %. Tudi znesek povprečne bruto plače za maj 2011 je bil prav tako za 0,7 % višji od bruto plače za prejšnji mesec in za 2,8 % višji od bruto plače za lanski maj. V obdobju od januarja do maja letos pa je bila povprečna mesečna plača v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višja v bruto znesku za 2,7 %, v neto znesku pa za 2,9 %.

Realna rast plač v prvih petih letošnjih mesecih 0,9-odstotna
Povprečna mesečna za maj 2011 je znašala 1515,63 EUR; če upoštevamo rast cen življenjskih potrebščin, se je v primerjavi z aprilom 2011 realno znižala za 0,1 %, v primerjavi z majem 2010 pa realno zvišala za 0,6 %. V prvih petih mesecih leta 2011 so bile tako povprečne bruto plače realno višje kot v enakem obdobju 2010, in sicer za 0,9 %.

Povprečna mesečna bruto plača za maj 2011 najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Z vidika dejavnosti je bila povprečna mesečna bruto plača za letošnji maj najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (974,31 EUR), najvišja pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2242,98 EUR). Glede na lanski maj se je tako razlika med najnižjo in najvišjo povprečno mesečno bruto plačo z vidika dejavnosti povečala za 14,3 %. Majsko zvišanje bruto plač je bilo najopaznejše v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer je bilo glede na letošnji april 3,2-odstotno, glede na lanski maj pa 9,0-odstotno.

Zvišanje za maj 2011 glede na prejšnji mesec najopaznejše v notranjsko-kraški statistični regiji

Podatki kažejo, da se je povprečna mesečna bruto plača za maj 2011 glede na april 2011 zvišala v vseh statističnih regijah, razen v zasavski in obalno-kraški; najizraziteje se je zvišala v notranjsko-kraški statistični regiji, in sicer za 2,1 %. Najvišja je bila zabeležena v osrednjeslovenski (1698,22 EUR), najnižja (1317,52 EUR) pa v pomurski statistični regiji.

Sorodni članki: