Razpis za podjetništvo občine Hrastnik v letu 2010

informator vitago e-racunovodstvoTudi letos občina objavlja za s sofinanciranjem oziroma dodeljevanjem nepovratnih sredstev, namenjenih malemu gospodarstvu: mikro, mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki.

Znesek razpisanih nepovratnih sredstev znaša 39.320,00 EUR za naslednje namene:

  • naložbe za podjetništvo in obrt,
  • odpiranje novih delovnih mest,
  • izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih,
  • nastop na sejmih in razstavah,
  • nagrade za inovacije ter
  • sredstva namenjena delovanju združenj za podjetništvo in obrt.

Upravičeni stroški so tisti, ki so jih podjetniki začeli izvajati po zaprtju javnega razpisa v preteklem letu do zaprtja javnega razpisa v tekočem letu (od 2.7.2009 do 1.7.2010). Poziv se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 1.7.2010 do 12 ure.

Razpisno dokumentacijo si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Sorodni članki: