Objavljena javna razpisa s področja sociale in družine

f6f0480891Ministrstvo je v petek, 11. 12. 2015, objavilo dva javna razpisa: za programov socialnega varstva v letu 2016 in za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017.

Pri prvem razpisu gre za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah.

V okviru javnega razpisa za programe socialnega varstva bodo sofinancirane vsebine in programi namenjeni preprečevanju nasilja (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, telefonsko ,..) in preprečevanju zasvojenosti (droge, alkoholizem, motnje  hranjenja, zasvojenost z igrami na srečo, spletom…). Javni razpis je namenjen tudi programom na področju duševnega zdravja, programom za brezdomce, programom za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje ter programom, namenjenim otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.

Prav tako bodo, ob izpolnjevanju razpisnih pogojev, finančno podprti programi, ki bodo nudili podporo in pomoč socialno izključenim starejšim ljudem, ki potrebujejo pomoč v vsakodnevnem življenju. Razpisani so tudi programi za podporo bivanju invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov, programi za preprečevanje socialne izključenosti Romov in drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin prebivalstva.

V letu 2016 bo za te programe namenjenih 4 milijone evrov.

Pri drugem javnem razpisu gre za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči za družine v letu 2016 in 2017. Programi so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin. Z razpisom želimo zmanjšati neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti medsebojno med različnimi institucijami za zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči. Predmet razpisa so programi svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa tako med vrstniki kot v družini.

Cilj razpisa je naučiti otroke, mladostnike, mladostnice oz. člane družin učinkovite komunikacije; izboljšati odnose in pozitivno navezanost v družini; izboljšati socialne kompetence otrok, mladostnic in mladostnikov; izboljšati obvladovanja čustev, gradnja pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja raznovrstnih problemov otrok, mladostnic, mladostnikov, preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav in zagotoviti pomoč pri učenju zmanjšanja čustvenih stisk.

Predvidena višina sredstev javnega razpisa za posamično leto 2016 oziroma 2017 znaša 335.000,00 evrov.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: