Spremenjen Poslovni načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja

Vlada je na 79. redni seji, 29. aprila 2010, sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega načrta programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji 2009 – 2013 (PIFI).

V Sloveniji je podjetniškemu sektorju namenjeno veliko različnih podpornih storitev, še vedno pa je prisotna vrzel v ponudbi in razvitosti trga tveganega kapitala in v ponudbi različnih oblik dolžniških finančnih instrumentov, ki bi omogočali ne le globalno, temveč tudi specializirano finančno pomoč razvojnim projektom in investicijam v podjetniškem sektorju, ki povečujejo dodano vrednost na zaposlenega.

Zato je Vlada skladno z usmeritvami Evropske komisije in trenutnimi razmerami v podjetniškem sektorju v Sloveniji odločila, da bo vrzeli na področju financiranja MSP med drugim reševala s Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), ki ga je sprejela s oktobra 2009.

Februarja letos je bil v Bruslju organiziran sestanek na temo PIFI in prvega javnega razpisa v okviru PIFI, in sicer javnega razpisa za kapitalske naložbe Republike Slovenije v zasebne družbe tveganega kapitala, ki ga je Slovenski podjetniški sklad že objavil v začetku marca 2010. Na sestanku, kjer so bili prisotni predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Slovenskega podjetniškega sklada, slovenskega organa upravljanja ter predstavniki Evropske komisije (Generalni direktorat za regionalno politiko ter Generalni direktorat za podjetništvo), so predstavniki Evropske komisije opozorili oz. predlagali manjše spremembe PIFI ter posledično pogodbe oz. sporazuma o financiranju med Ministrstvom za gospodarstvom in Skladom.

Predlagane dopolnitve, ki ne predstavljajo večjih vsebinskih sprememb PIFI, se tako nanašajo na:

  • podaljšanje rokov odprtosti javnega razpisa s področja lastniškega financiranja;
  • dopolnitev kvantitativnih ciljev z instrumenti lastniškega financiranja, ki se nanašajo na razvoj trga tveganega kapitala (nastajanje novih zasebnih družb tveganega kapitala);
  • dopuščanje možnosti dodatnih vplačil v operativni proračun PIFI tudi s strani drugih investitorjev (npr. Evropskega investicijskega slada, Evropske investicijske banke itd.);
  • natančnejšo opredelitvijo nekaterih pojmov, ki izhajajo iz evropske kohezijske politike ter nekatere manjše terminološke popravke.

Vir: UVI

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.