Uredba o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

Vlada je na 79. redni seji, 29. aprila 2010, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za .

S predlaganimi spremembami Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije se sistem nakazovanja donacij usklajuje s spremembami Zakona o davčnem postopku, prav tako pa se poenostavlja postopek nakazovanja donacij s strani Davčne uprave Republike Slovenije.

Prva sprememba se nanaša na vprašanje veljavnosti podane zahteve za namenitev.

Skladno z drugo spremembo Davčna uprava Republike Slovenije donacij, ki so jih davčni zavezanci namenili na podlagi instituta namenitve dela dohodnine za donacije, upravičencem ne bo več nakazovala do 15. dne v vsakem mesecu, ampak do 20. junija, 20. septembra, 20. decembra in 20. marca, in sicer v vsakem roku donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne v mesecu pred mesecem v katerem se izteče rok za nakazilo. Predlagana sprememba je potrebna zaradi sprememb Zakona o davčnem postopku, skladno s katerimi so se spremenila pravila glede vročitve in dokončnosti odločb o odmeri dohodnine. Sprememba pomeni tudi poenostavitev nakazovanja donacij s strani Davčne uprave Republike Slovenije, saj se donacije ne nakazujejo mesečno ampak enkrat na tri mesece.

Skladno s tretjo predlagano spremembo se pri nakazilu donacij upoštevajo samo odločbe, s katerimi je prvič dokončno odločeno o odmeri dohodnine, kar pomeni, da morebitne spremembe dokončne odločbe zaradi uporabe izrednih pravnih sredstev ne vplivajo na nakazilo donacije.

Zadnja predlagana sprememba se nanaša na uvedbo določila, da se donacija nakaže na transakcijski račun upravičenca.

Vir: UVI

Sorodni članki: