Uredba o spremembi Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev

Vlada je na 78. redni seji, 22. aprila 2010, sprejela Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanje in dela tujcev, s katero bo prepoved novega zaposlovanja veljala do 31. decembra 2010, oziroma do umiritve razmer na trgu dela.

Uredba o spremembi Uredbe o omejitvah in prepovedih zaposlovanja tujcev je v celoti enaka Uredbi o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, ki velja do 30. aprila 2010. Ocenjujemo, da se stanje na trgu dela še vedno ni stabiliziralo, saj Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ugotavlja, da brezposelnost še vedno narašča. Tako je bilo ob koncu februarja 2010 99.784 brezposelnih oseb. V primerjavi z januarjem 2010 je bila brezposelnost večja za 0,2 %, v primerjavi s februarjem 2009 pa za 29,3 %.

Predvsem je pomembna tudi ugotovitev, da se je zaradi množičnega odpuščanja presežnih delavcev in večjega števila prenehanj zaposlitev za določen čas spremenila struktura brezposelnosti. Medletna primerjava kaže, da je med brezposelnimi več moških kot žensk, povečali so se tudi deleži brezposelnih starih od 25 do 49 let, brezposelnih trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev. Glede na to, da je velika večina delavcev migrantov, ki se zaposluje v Republiki Sloveniji prav moških v starostni kategoriji od 25 do 49 let je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve predlagalo podaljšanje ukrepov na področju prepovedi in omejevanja zaposlovanja tujcev do konca tega leta. Menimo, da bomo s temi ukrepi prispevali k umiritvi razmer na slovenskem trgu dela.

Beležimo tudi bistveno manj opozoril o zlorabah slovenskih dovoljenj za prebivanje s strani drugih držav Schengenskega območja, čeprav se še pojavljajo posamični primeri. Glede na dejstvo, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, s katerimi se bo zaostrilo pogoje pri izdaji delovnih dovoljenj za večinske lastnike in zastopnike kapitalskih gospodarskih družb vlada meni, da je upravičeno tudi ta ukrep podaljšati do konca leta 2010.

Z ukrepom prepovedi sezonskega zaposlovanja, smo preprečili zaposlovanje brez kontrole trga dela s tem, da sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu ne bo čutilo posledic teh prepovedi.

Z omejitvijo zaposlovanja t.i. »barskih plesalk« na države, katerih državljani za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma in na državljane držav, s katerimi ima EU sporazum o vizumskih olajšavah, ter omejitev izvajanja programa na en lokal, ki ga določi delodajalec, smo omogočili lažji nadzor in s tem ublažili možnost in število zlorab, oziroma kaznivih dejanj.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje spremljalo stanje in razmere na trgu dela in vladi predlagalo ustrezne spremembe in dopolnitve uredbe.

Vir: UVI

Sorodni članki: