Statistika plač

Statistični podatki o gibanju plač v Sloveniji:

Povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji:

Minimalna in zajamčena plača v Sloveniji za leto 2011