Ekonomija

je o tem, kako se družbe odločijo uporabljati redke proizvodne vire (ki so uporabni za različne namene) za proizvodnjo raznih dobrin in kako te razdelijo med razne skupine. Ekonomije ne študiramo le zato, da bi razumeli svet, v katerem živimo, temveč tudi zato, da bi razumeli številne možne svetove, ki nam jih nenehno predlagajo reformatorji.

Sorodni članki: