Svet podjetništva

PodjetnistvoSe podajate na samostojno podjetniško pot? Odločitev pustiti kariero ali spremeniti življenjski slog ni preprosta. Veliko energije je potrebno za spremembo ter uresničitev nečesa novega. Najpomembnejša nagrada, ki je posledica novo začrtane poti pa je neodvisnost, ki ji sledi osebno zadovoljstvo. Za človeka, ki je postavil svoje podjetje, je ta izkušnja polna navdušenja, razočaranj, strahu in trdega dela. Da pa bi bila pot k končnemu cilju čim lažja, smo tu mi, z znanjem, izkušnjami ter željo pomagati razvijati zdravo .

Poslovno-managerska znanja sestavljajo znanja, potrebna za ustanovitev, razvoj in vodenje katerekoli oblike podjetja. Znanja s področja sprejemanja odločitev, trženja, managementa, financiranja, računovodstva, proizvodnje, nadzora in pogajanj so bistvena za uspeh vsakega podjetja. Skozi leta delovanja na trgu in nabiranja izkušenj, smo ta znanja strnili pod eno streho in jih tako lahko prenašamo na nove podjetnike. S tem jim zagotovimo trdne temelje njihovega delovanja v samem začetku.

Koristne informacije za začetek poslovne poti smo pripravili v obliki Podjetnikovega E-priročnika, ki je z ostalimi zanimivimi priročniki dosegljiv v rubriki E-priročnik.

V nadaljevanju prispevka pa podajamo nekaj temeljnih informacij za dober vstop v Svet podjetništva.

crta

1. Opredelitev in ovrednotenje poslovne priložnosti

Poslovna-priloznostNajtežja naloga je opredelitev poslovne priložnosti in njeno ovrednotenje. Večina dobrih poslovnih priložnosti se ne pojavi kar nenadoma, temveč so posledica podjetnikove pozornosti na priložnosti ali, v nekaterih primerih, rezultat vzpostavljenih mehanizmov za opredeljevanje potencialnih priložnosti.

je tista temeljna enota, oziroma jedro, okrog katerega se gradi in razvija bodoči posel. Pred pričetkom izvajanja podjetniške priložnosti je potrebno vsako poslovno idejo temeljito preveriti, če se hočemo izogniti neuspehu.

Kaj lahko mi storimo za vas?
Z vami preverimo poslovno idejo, njene značilnosti in priložnost za njen uspeh na trgu. Opravimo SWOT analizo in preliminarno raziskavo trga. Pregledamo tudi objektivne omejitve in potreben obseg poslovanja za doseganje željenih rezultatov.

Povprasevanje1Kontakt

crta

2. Priprava poslovnega načrta

Kaj je ?
Poslovni-nacrtZa izkoriščanje opredeljene poslovne priložnosti je potrebno pripraviti dober poslovni načrt. To je verjetno najtežja stopnja podjetniškega procesa. Pri poslovnem načrtu gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti. S tem poslovni načrt – ali kot mu včasih pravijo pravila igre ali cestna karta – odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem, kako bom tja prišel. Možni vlagatelji, dobavitelji in celo odjemalci bodo prosili ali celo zahtevali poslovni načrt.

Kaj pridobim s poslovnim načrtom?
Ta proces prav tako pripelje do podjetnikove samoocenitve. Ponavadi je podjetnik prepričan, da je njegovemu poslu uspeh zagotovljen. Proces načrtovanja pa podjetnika prisili, da je do svoje zamisli bolj objektiven in da premisli o takšnih vprašanjih, kot so: ali ima ta zamisel kak smisel, ali bo delovala, kdo bo moj kupec, ali bo zadovoljila potrebe kupca, kako se lahko zaščitim pred posnemanjem konkurentov, ali bom zmogel tak poslel, s kom bom tekmoval… Proces načrtovanja torej podočemu podjetniku daje možnost, da načrtuje poti, po katerih bi se izognil oviram na poti do uspeha.

Izdelava poslovnega načrta
Na podlagi preučitve poslovne ideje skupaj s svetovancem izdelamo poslovni načrt, ki podrobno opredeljuje vsa poglavja, potrebna za dokazovanje značilnosti novega posla:

 • Panoga podjetja, proizvodi / storitve – izvršilni pregled,
 • Panožna analiza in raziskava trga,
 • Opis posla – razvoj in izvajanje dejavnosti,
 • Proizvodni načrt,
 • Načrt trženja,
 • Organizacijski načrt,
 • Ocena tveganja,
 • Finančni načrt,
 • Terminski načrt.

Kaj lahko mi storimo za vas?
Skupaj pregledamo potrebna sredstva za uresničevanje poslovne ideje in načine, ki so primerni za vstop na trg, ob upoštevanju omejitev, s katerimi se naročnik sooča. Preučimo tudi primerne vire financiranja posla in možne alternative, ki so dosegljive na slovenskem trgu.

Povprasevanje1Kontakt

crta

3. Registracija samostojnega podjetnika

spKo se posameznik odloči za samostojno podjetniško pot, ga kot prvo zanima, kako lahko svojo dejavnost registrira pri pristojnih organih. Vse o registraciji samostojnega podjetnika posameznika, bistvene informacije in kratke nasvete si lahko preberete v naslednjem članku:

Kako registriramo s.p.

Dopolnilna dejavnost ali ”Popoldanski s.p.”

Kaj lahko mi storimo za vas?
Na informativnem razgovoru preverimo vašo poslovno idejo, vaše želje, cilje, strategijo in vizijo, ter vam na podlagi tega svetujemo katera pravnoorganizacijska oblika je za vas najbolj primerna. Nato izvedemo vse postopke v zvezi z registracijo oziroma ustanovitvijo. Rezultat je seveda vaš status samostojnega podjetnika posameznika ali lastništvo družbe z omejeno odgovornostjo.

Povprasevanje1Kontakt

crta

4.

dooV članku spodaj so predstavljeni in na kratko obrazloženi nekateri najpomembnejši koraki pri ustanavljanju družbe z omejeno odgovornostjo. Namen te kratke predstavitve je predvsem ta, da podjetnik, ki razmišlja o ustanovitvi d.o.o. dobi nekakšen hiter vpogled v sam postopek in posamezne korake.

Kako ustanovimo d.o.o.

Kaj lahko mi storimo za vas?
Na informativnem razgovoru preverimo vašo poslovno idejo, vaše želje, cilje, strategijo in vizijo, ter vam na podlagi tega svetujemo katera pravnoorganizacijska oblika je za vas najbolj primerna. Nato izvedemo vse postopke v zvezi z registracijo oziroma ustanovitvijo. Rezultat je seveda vaš status samostojnega podjetnika posameznika ali lastništvo družbe z omejeno odgovornostjo.

Povprasevanje1Kontakt

crta

5. Trženje in promocija

Trzenje-in-promocijaZa podjetnika bodo informacije iz tržne raziskave zelo pomembne v zgodnjih fazah novega posla, saj uporaba tržnih informacij vpliva na uspešnost, zato je pomembno, da podjetnik premisli o izpeljavi vsaj nekaterih ravni tržne raziskave.
Tržna raziskava se začne z določitvijo ciljev in namena. To je pogosto najtežji korak, saj mnogi podjetniki nimajo dovolj znanja ne izkušenj na področju trženja in pogosto niti ne vedo, kaj s svojo raziskovalno študijo sploh želijo doseči. Zato smo tukaj mi, da vam pomagamo, ker ni dovolj, da imate dober izdelek ali storitev, pač pa jih morate tudi na primeren način in preko ustreznih kanalov predstaviti svojim potencialnim strankam in odjemalcem.

Kaj pridobim z načrtom trženja in promocije?

 • informacije o nastopu na trgu,
 • informacije o pomembnih ciljnih skupinah-strankah, ki jim je treba posvečati pozornost in
 • informacije o primernih medijih za doseg svojih potencialnih strank.

Kaj lahko mi storimo za vas?
Skupaj z vami pregledamo obstoječe stanje in opravimo preliminarno analizo trga. Postavimo cilje ter oblikujemo ustrezno strategijo za dosego ciljev. Določimo tudi ciljne skupine ter poti in oblike, ki so najbolj primerne za doseg vaših potencialnih kupcev.

Povprasevanje1Kontakt

crta

6. Celostna grafična podoba

cgpRazpoznavnost in osnovna samopromocija nekega podjetja se najbolje izraža skozi njegovo Celostno grafično podobo.
Celostna grafična podoba, poleg osnove – samega logotipa, zajema in definira celoten način pojavnosti nekega podjetja navzven, začenši pri tipični vizitki, kuverti, dopisnem listu, pa tja do grafične opreme službenih vozil, označevalnih tabel, delovnih oblek… obseg je lahko zelo različen, od najbolj osnovnih pa tja do zelo obsežnih in kompleksnih.

Kaj lahko mi storimo za vas?

 • Za razpoznavnost in samopromocijo vašega podjetja:oblikujemo logotip podjetja,
 • oblikujemo celostno podobo podjetja, tiskovine (dopisni papir, kuverte, mape), vizitke, vizualno podobo spletne strani, pisarniški material, promocijski material (zgoščenke, majice, letake, kataloge, nalepke, zastavice), usmerjevalne table, oblikujemo grafično opremo vozil, zastave idr.,
 • oblikujemo reklamni material: zloženke, kataloge produktov ali storitev, poslovna poročila, flayerje, plakate, vstopnice,
 • oblikujemo slikovna ozadja z logotipi in motivi vašega podjetja za uporabo v osebnih računalnikih, kot promocija vašega podjetja.

Pripravimo in izdelamo vam tudi unikatno oblikovane tiskovine. Končni izdelek pa je vedno brezhiben in konkurenčen.

Povprasevanje1Kontakt

crta

7. Spletne rešitve

spletne-resitvePrisotnost na spletu je v današnjem času za urejeno podjetje nujno. Na področju izdelave spletnih strani in rešitev vam ponujamo celovit in pregleden obseg storitev, kar pomeni, da projekt spletne strani ali rešitve začnemo pri svetovalnem delu in ne končamo pri objavi le-teh na spletu, ampak skupaj z vami te strani ali rešitve tudi urejamo, vzdržujemo, oglašujemo in po potrebi opravimo tudi vse ostale postopke, ki so potrebni, da spletne strani dobijo in obdržijo svoj pomen.

Oblikovanje spletnih strani je poseben segment, kjer je pomembno, da dajemo poudarek na simbiozi med dobrim grafičnim izgledom na eni strani in funkcionalnostjo na drugi. Izdelava grafičnih elementov, kot so navigacijski gumbi, animacije in ostali grafični elementi so avtorsko delo in tako edinstveni za vsako predstavitev. Skupaj, v tesni navezi s Celostno grafično podobo podjetja, pa omogočajo dobro prepoznavnost.

Kaj lahko mi storimo za vas?
V segmentu spletnih predstavitev vam:

 • svetujemo kako uspešno predstaviti svojo dejavnost, produkt ali storitev na spletu, in vam predlagamo rešitve, glede na ciljne skupine,
 • pripravimo vam pregledno dokumentacijo projekta, ki vsebuje načrt izdelave spletne strani ali rešitve, vzdrževanje, urejanje, oglaševanje spletnega mesta ter terminski plan dela,
 • kakovostno oblikujemo vizualno podobo spletnih strani ali rešitev,
 • izdelamo spletne strani ali rešitve v tehnologiji, ki jo določimo v načrtu,
 • upravljamo oz. ažuriramo vsebino spletnih strani,
 • poskrbimo za kakovostno vzdrževanje spletnih strani ali rešitev, ter gostovanje na kakovostnih ter tehnično brezhibnih strežnikih,
 • svetujemo in pripravimo strategijo spletnega oglaševanja in v ta namen izdelamo spletne oglase,
 • opravimo registracijo domen,
 • po ugodnih cenah ponujamo zelo kvaliteteno gostovanje.

Povprasevanje1Kontakt

crta

8.

racunovodstvoRačunovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, proučevanjem in izražanjem poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem posameznega poslovnega subjekta , ter njihovo analizo.
Ta pomembna poslovna funkcija zajema računovodsko načrtovanje in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo, po splošnih pravilih za računovodenje in  računovodskih načelih.

Podjetniki začetniki ponavadi nimajo zadostnega znanja s področja računovodstva, oziroma se s tem ne želijo obremenjevati, zato se odločijo za zunanjega izvajalca storitev računovodenja. V sledečem članku svetujemo kako izbrati pravega računovodskega partnerja;

Izbira pravega računovodskega partnerja

Kaj lahko mi storimo za vas?
Ponudba za mlade podjetnike – Spletno ali e-računovodstvo
V našem podjetju dajemo poseben poudarek na mlade podjetnike začetnike, saj se zavedamo, da boste ravno vi krojili razvoj podjetništva v Sloveniji. Za vas smo tako pripravili ponudbo, ki izkorišča vse prednosti novih spletnih programskih rešitev, kakor tudi kvalitetnega računovodskega in poslovnega servisa. S tem vam želimo ponuditi možnost vzpostavitve trdnih temeljev poslovanja za razmeroma nizko začetno investicijo. Podroben opis storitev je na naslednjih povezavah;

Povprasevanje1Kontakt

Naj vam bo podjetništvo v veselje!