Aktualni in prihajajoči razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov. Ta sredstva bodo na voljo slovenskemu gospodarstvu v obliki povratnih in nepovratnih sredstev.

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov je iz programskega obdobja 2007-2013 razpisanih še za 114.500.000 evrov sredstev, in sicer v obliki mikrokreditov in garancij (povratna sredstva).

V letu 2016 bo razpisanih za 96.366.000 evrov nepovratnih sredstev iz EU skladov, od tega ministrstvo predvideva v letu 2016 za cca 29.000.000 evrov izplačil. Ostala razpisana sredstva se bodo izplačevala v skladu z v naslednjih letih.

Dodatno bodo razpisali za 122.668.000 evrov integralnih sredstev skupaj (57.946.000 evrov nepovratnih in 64.722.000 evrov povratnih sredstev).

Seznam razpisov, ki jih ministrstvo načrtuje v letu 2016, si lahko ogledate tukaj.

Vir: Ministrstvo za in tehnologijo, http://www.mgrt.gov.si/

Sorodni članki: