Evropska sredstva za študije izvedljivosti inovativnih projektov malih in srednjih podjetij

Javna Slovenija je v petek, 9. decembra 2016 objavila »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša dober milijon evrov, od tega bo za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov oziroma 840.000 evrov.

V okviru javnega razpisa bo sofinancirana izdelava vsaj 30 študij izvedljivosti za inovativne projekte malih in srednjih podjetij (MSP), ki so po predložitvi predloga na prvo fazo SME Instrumenta s strani Evropske komisije prejeli certifikat odličnosti, t. i. »Seal of Exellence«, a zaradi porabe razpoložljivih sredstev niso prišli v izbor za . Poleg navedenega pa se morajo projekti uvrščati tudi v eno od prednostnih področij uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (razen v področje trajnostnega turizma).

Javni razpis bo prispeval k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg ter krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega uveljavljanja na obstoječih kot tudi novih evropskih in globalnih trgih. MSP-jem bo omogočil pripravo kakovostnejših prijav na drugo fazo SME Instrumenta Obzorje 2020, kot tudi lažji dostop do drugih virov financiranja.

Več o javnem razpisu tukaj.

Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija, www.spiritslovenia.si

Sorodni članki: