Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina)

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin , in in Pogodbe št. C2130-17Z980001 Regionalna razvojna agencija objavlja za vključitev 10 udeležencev v program za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina):

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina)

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2018 (1. skupina)”, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Hrastnik ali občini Trbovlje,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za (najkasneje 3 dni pred dnevom oddaje vloge),
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili , njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 3. januarja 2018.

V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov, kot je prostih mest v vsaki od občin, bo komisija za izbor kandidatov le-te prerazporedila med obema občinama.

Kandidati morajo poleg prijavnega obrazca vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ.

Rok za oddajo vlog je petek, 8.12.2017.

Nadaljnje informacije spremljajte na spletni strani RRA Zasavje, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 ob Savi; elektronska pošta: info@rra-zasavje.si, tel: +386 (0)8 38 49 500.

Program financira Ministrstvo za in tehnologijo.

Vir: RRA

Sorodni članki: