Javni razpis za dodelitev spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – UKREP A
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – UKREP B
 • delovanja mladih podjetij – UKREP C
 • Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce – UKREP D
 • Spodbujanje projektov inovacij – UKREP E

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki:

 • Upravičeni prejemniki pomoči po tem razpisu so ter mikro in male v skladu z zakonom, ki ureja (v nadaljevanju; podjetja), s sedežem v občini Trbovlje.
 • Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
 • Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki pomoči tudi drugi subjekti, registrirani po drugih predpisih, s sedežem v občini Trbovlje, če je to v posameznem ukrepu posebej navedeno.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 150.000 EUR in sicer:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – UKREP A: 60.000 €
 • Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – UKREP B: 30.000 €
 • Sofinanciranje delovanja mladih podjetij – UKREP C: 40.000 €
 • Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce – UKREP D: 10.000 €
 • Spodbujanje projektov inovacij – UKREP E: 10.000 €

Razpisnik:

Rok: Rok za predložitev vlog je 8. 4. 2016 do 10. ure.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu lahko dobite na telefonski številki: (03) 56 27 919, kontaktna oseba je Kristjan Dolinšek, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti ali preko elektronskega naslova: kristjan.dolinsek@trbovlje.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh občine Trbovlje: http://www.trbovlje.si/, pod rubriko »Za občane«, »«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Občina Trbovlje, 9. 3. 2016, http://www.trbovlje.si/

Sorodni članki: