Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017

Z javnim razpisom želimo na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti

študentsko delo

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev osnovnim in srednjim šolam z namenom spodbujanja vključevanja in aktiviranja osnovnošolcev in dijakov v dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z mentorsko podporo in zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Namen in cilji javnega razpisa: Z javnim razpisom želimo na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za : ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest …,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za je največ 68.100,00€, v proračunskem letu 2016.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za , internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Slovenija

Rok: Rok za oddajo vloge je 4. 7. 2016.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po e-pošti: @spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2016/2017«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa: http://www.spiritslovenia.si/ pod rubriko » in naročila«.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 3. 6. 2016, Stran: 1211

Sorodni članki: