Najava razpisa P2- Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

Slovenski podjetniški sklad bo tudi v letu 2016 objavil razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

bo tudi letos ponovno ponudil za zagon inovativnih podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovite in zagona inovativnih, tehnološko naravnanih podjetij.

Slovenski bo tudi v letu 2016 objavil inovativnih podjetij, ki omogočajo mladim visokotehnoloških podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v dveh tranšah v obliki . Sredstva iz razpisa P2 novonastalim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočajo hitrejši in intenzivnejši produkta in izboljšanje tržnega položaja.

Razpis je še v pripravi, predviden datum objave razpisa je 18. ali 25. 3.2016, predviden rok za oddajo vloge pa 22.4.2016.

POZOR!

Še pred tem se morajo mlada obvezno prijaviti na tekmovanje Start up Slovenija 2016, ki je POGOJ za kandidaturo na razpisu P2 2016. Spletna prijava na tekmovanje Start up Slovenija 2016 bo odprta od 18. marca do 5. aprila 2016 na naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/prijava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so razvojno naravnana ter imajo tehnološko zahtevnejši in inovativen projekt in so bila ustanovljena v obdobju od 1.1.2015 – 29.2.2016.

Predvideno je, da lahko izbrana podjetja pridobijo tudi v prihodnjih dveh letih, če bodo izpolnjevala zastavljene cilje.

Sklad že nekaj let daje poseben poudarek finančni podpori prav nastajajočim podjetjem – »start upom«, še posebej, če so to inovativna podjetja, ki temeljijo na lastnem znanju podjetnika ali podjetniškega tima. Prav to so namreč podjetja, ki predstavljajo potencial za z višjo dodano vrednostjo.

Vir: Slovenski podjetniški sklad, 8. 3. 2016, http://www.podjetniskisklad.si/

Sorodni članki: