Nova izdaja brošure za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila novo izdajo brošure za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike.

Brošura je namenjena davčnim zavezancem, ki začnejo na novo poslovati kot , ki opravljajo dejavnost ( in druge , ki opravljajo dejavnost, npr. odvetniki, notarji, zobozdravniki itd.).

V brošuri želijo opozoriti na najnujnejše zahteve davčne zakonodaje, ki jo mora zavezanec upoštevati pri svojem poslovanju.

Finančna uprava skladno z zakonom zavezancem posreduje informacije in pojasnila o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju ter o načinu izračunavanja in plačevanja davkov. ni v pristojnosti finančne uprave. in storitve v zvezi z izpolnjevanjem davčnih obveznosti opravljajo davčni svetovalci, računovodski servisi in drugi.

Brošura je v elektronski obliki dostopna tukaj.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije, 4. 4. 2017, www.fu.gov.si

Sorodni članki: