Objavljeno javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

Usposabljanje na delovnem mestu za več kot 4.500 brezposelnih

Na Zavodu za so 24. marca 2016 objavili javno povabilo za usposabljanje 4.525 brezposelnih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Za jim povrnemo upravičene stroške.

Za obdobje 2016/2017 je na voljo skoraj 8,75 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Šestdeset odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Na se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za na delovnem mestu lahko oddajo do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 31. 5. 2017 do 13. ure, ko se izteče končni rok za prijavo na povabilo. Ponudbo predložijo osebno ali po pošti v vložišče naše območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Kandidirajo lahko za usposabljanje omejenega števila brezposelnih.

Brezposelne napotimo na usposabljanje k delodajalcem, katerih ponudbe so bile sprejete na javnem povabilu in so z nami sklenili pogodbo o izvedbi usposabljanja. Tako želimo brezposelnim, ki težje najdejo , omogočiti , z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje in si izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci pa lahko spoznajo nove kandidate in jih usposobijo za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na delovnem mestu se usposabljajo brezposelni, ki so starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Ravno tako se vključujejo brezposelni, ki so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi (dolgotrajno brezposelni). Udeleženci usposabljanja so lahko tudi brezposelni v starosti 30 let in več, s končano ali nedokončano osnovno šolo, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi.

Delodajalcem povrnemo upravičene stroške za izvedeno usposabljanje. Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih delovnih mestih, povrnemo 370 EUR za udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, pa povrnemo 493 EUR za udeleženca. Delodajalcem iz posebej opredeljenih skupin v javnem povabilu lahko povrnemo samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeležencev.

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. mora biti opravljeno kakovostno in najmanj v predpisanem obsegu. Usposabljanje traja praviloma polni delovni čas. Ne sme potekati ob nedeljah in praznikih. Udeleženci so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri nas. Za dejansko udeležbo na usposabljanju jim mesečno izplačamo dodatek za prevoz (potne stroške) in dodatek za aktivnost. Pred začetkom usposabljanja morajo opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Delodajalec jih mora za vsak mesec usposabljanja zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Od leta 2010 se je na delovnem mestu usposabljalo skoraj 27.000 brezposelnih pri več kot 16.500 delodajalcih. Med usposabljanjem ali po njegovem zaključku se zaposli več kot 70 % udeležencev programa, skoraj 40 % se jih zaposli pri istem delodajalcu, kjer so se usposabljali. Poglejte si primer dobre prakse, v katerem udeleženec usposabljanja in delodajalec predstavljata pozitivne izkušnje s programom.

Za več informacij kliknite na:

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 24. 3. 2016, http://www.ess.gov.si/

Sorodni članki: