Odprt razpis Climate-KIC Accelerator Slovenia 2015 za fazo 2

6f78e16f-a103-4084-adf1-0018b18c1684-mediumClimate-KIC Accelerator Slovenia 2015 je , ki ga vodita CONOT in Aster (Bologna, Italija), v okviru Climate-KICa. To je združenje, ustanovljeno s strani Evropskega inštituta za in tehnologijo (European Institute of Innovation and Technology, EIT), z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Je največje evropsko javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz mednarodne mreže podjetij, akademskih ustanov in javnih organizacij.

Razpis je namenjen spodbujanju razvoja novih podjetij na področju nizkoogljičnih tehnologij z zagotavljanjem brezplačnega paketa storitev in finančnih spodbud za izbrane udeležence.

Pogoji za prijavo:

 • potencialni , ki živijo v Sloveniji, in podjetja, registrirana v Sloveniji:
  a) Potencialni podjetniki (posamezniki ali poslovne skupine) s poslovno idejo na področju nizkoogljičnih tehnologij oz. storitevb) Start-up podjetja – ustanovljena po 1. januarju 2014 – ki deluje na področju nizkoogljičnih tehnologij, iščejo podporo pri poslovnem modelu ali pa jih zanima zbiranje sredstev.

  c) Podjetja – ustanovljena po 1. januarju 2011- ki razvijajo novo poslovno idejo na področju nizkoogljičnih tehnologij.

 • mora izkazovati visoko mero inovativnosti na področju nizkoogljičnih tehnologij oz. storitev ter dober tržni potencial
 • tekoče znanje angleščine.

Program se izvaja v 3 fazah:

 • Faza 1: Temelji poslovnega modela – podpora 10 poslovnim idejam pri pripravi predstavitve poslovnega projekta
 • Faza 2: Potrditev poslovnega modela – podpora 4 poslovnim idejam ter preverjanje strokovnega/ekonomskega/finančnega poslovnega načrta
 • Faza 3: Pripravljenost na investitorje – podpora 2 poslovnima idejama ter organizacija srečanj z in/ali potencialnimi strankami

Vse aktivnosti, srečanja in seminarji potekajo v Italiji in so dobra priložnost za povezovanje z drugimi udeleženci ter navezovanje stikov z organizacijami, ki sodelujejo v Climate-KICu. Vsi stroški potovanja so kriti (v prvi in drugi fazi do 1500 eurov in v tretji do 2000 eurov).

Izbrani udeleženci v različnih fazah bodo lahko koristili tudi druge možnosti v okviru Climate-KICa.

Prijave oddajte:

 • Faza 1 – že končana
 • Faza 2 – do 12. junija 2015
 • Faza 3 – do 15. septembra 2015

Vir: http://www.imamidejo.si/, 27. 5. 2015

Sorodni članki: