Podjetniški sklad v razpis za ugodne kredite za mala podjetja

je objavil javni razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 milijona evrov s subvencijo . Kredite bodo lahko najela mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in v letošnjem letu.

Tem podjetjem bodo tako omogočili lažji in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 ali 80 odstotkov zavarovanja bančnega kredita. Z izdajo se med drugim zagotovi tudi nižja obrestna mera (šestmesečni Euribor od plus 0,15 do 0,65 odstotka).

Podjetja bodo lahko najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno-garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine.

Z garancijami se zagotovi garancije za investicijske kredite do višine 1,25 milijona evrov in mikrogarancije za kredite za obratna sredstva do višine 200.000 evrov. Zagotovi se tudi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev in daljšo ročnost kredita do 10 let, medtem ko se strošek odobritve garancije ne zaračuna.

Več o javnem razpisu

Vir: STA, 12. 2. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: