Pripomočka za določanje šifre dejavnosti in iskanje pogojev za opravljanje dejavnosti

Iskalnik SKD je koristen in učinkovit pripomoček, ki poslovnim subjektom lahko pomaga določiti ustrezno šifro dejavnosti

Statistièni urad RS,Ljubljana Slovenija 31.07.2013

Iskalnik je koristen in učinkovit pripomoček, ki poslovnim subjektom lahko pomaga določiti ustrezno šifro dejavnosti, v kateri se proizvaja določeni proizvod ali opravlja določena storitev. Omogoča mu, da hitro pridobi informacije o šifri določene dejavnosti na podlagi ene ali več ključnih besed ali dela besede (začetnega ali končnega niza znakov), in obrnjeno, da na podlagi znane šifre dejavnosti pride do opisa.

Za kaj vse lahko uporabljate iskalnik?

  • Poznate šifro dejavnosti, ne veste pa, kaj vse zajema;
  • Kje v stvarnem kazalu se pojavlja določen pojem, npr. tuljava, tuljave, tuljav, ipd.?
  • Ste v dilemi, kam točno (v katero , pod katero šifro) se uvršča dimnikarska , s katero se nameravate ukvarjati?
  • Vas zanima, pod katero šifro dejavnosti se uvršča storitev dajanje fasadnega odra v najem?

Do iskalnika SKD dostopate na tej povezavi: http://www.stat.si/skd.

Iskalnik po pogojih in dovoljenjih za

Registrski organ () ob registraciji dejavnosti ne preverja pogojev za opravljanje dejavnosti. Dejavnost lahko registrirate, tudi če ne izpolnjujete pogojev. Vseeno pa morate izpolnjevati pogoje pred začetkom opravljanja dejavnosti. Informacije o pogojih za opravljanje posamezne dejavnosti so objavljeni na državnem portalu za podjetja in podjetnike: http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/.

Vir: RS, 14. 3. 2016, http://www.stat.si/

Sorodni članki: