Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

Danes, v torek, 21. novembra, smo objavili za približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije. Mladi do 30. leta si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo.

Gre za enega najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja, saj se je do sedaj v enem letu po zaključku usposabljanja zaposlilo več kot 70 % udeležencev.

Za obdobje 2017–2018 je na voljo 2,6 milijona EUR, pri čemer 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna. Šestdeset odstotkov celotne vrednosti je namenjene za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

traja dva ali tri mesece. Vanj se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Trimesečno usposabljanje je namenjeno le mladim iskalcem prve zaposlitve.

Prednost pri vključitvi v program bodo imeli tisti , ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program, ki so dalj časa prijavljeni med brezposelnimi, prav tako se bo upoštevalo tudi to, ali imajo socialne in zdravstvene ovire in podobno.

Brezposelnim mladim, ki težje najdejo , bomo tako omogočili usposabljanje na delovnem mestu z namenom, da pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, saj  jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbe za mladih lahko oddajo do razdelitve sredstev oziroma najkasneje do konca novembra prihodnje leto na našo območno službo, ki je pristojna glede na njihov sedež.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka polni delovni čas, največ 5 dni v tednu, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za . Za udeležbo na usposabljanju jim mesečno povrnemo potne stroške in dodatek za aktivnost.

Velja omeniti, da usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ 5 brezposelnih.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnemo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje povrnemo 370 EUR in za trimesečno usposabljanje 493 EUR za udeleženca. Delodajalcem iz sektorjev, opredeljenih v javnem povabilu, povrnemo dejanski strošek zdravniškega pregleda udeleženca.

Več informacij:

Vir: ZRSZZ

Sorodni članki: