Imeniki in iskalniki zavezancev za DDV

DURSDostikrat se srečamo z vprašanjem ali je določen poslovni partner zavezanec ali nezavezanec za . Na spletu obstajajo zbirke podatkov o podjetjih in na nekaterih izmed njih lahko izvemo tudi, ali je iskani poslovni subjekt zavezanec ali nezavezanec za davek na dodano vrednost.

Iskalniki omogočajo iskanje po registru davčnih zavezancev. Uporabite ga, če vas zanima, ali je neko podjetje zavezanec za DDV ali ne. Za iskanje po seznamu davčnih zavezancev vpišete ime podjetja, del imena podjetja ali davčno številko v polje za hitro iskanje. Napredno iskanje po imeniku zavezancev za DDV pa je omogočeno preko polj davčna številka zavezanca, matična številka zavezanca, transakcijski račun zavezanca in drugih spodaj navedenih.

Eden izmed portalov, ki ponujajo tovrstno informacijo je portal Inetis na naslovu Iskalnik zavezancev za DDV. Iskalnik ponuja tako iskanje po zavezancih za DDV v Sloveniji, kakor tudi po ostalih članicah Evropske unije.

Naslednji izmed portalov, ki ponujajo tovrstno iskanje je razmeroma nov, in se nahaja na povezavi Imenik / iskalnik davčnih zavezancev za DDV.Tudi omenjeni portal omogoča iskanje po poslovnih subjektih v Sloveniji in EU.

Tudi Iskalnik davčnih zavezancev na naslovu www.davcna.net je podoben kot prejšnja dva.

Vsi iskalniki za vir uporabljajo baze podatkov iz Ministrstvo za finance, Davčne uprave RS (Seznami davčnih zavezancev), za podatke o transakcijskih računih pa bazo podatkov Banke Slovenije (Register transakcijskih računov).

Za preverjanje tujih poslovnih partnerjev pa uporabimo VIES VAT number validation, kjer izberemo državo partnerja in vtipkamo davčno številko. Sistem nam vrne podatek ali je preverjeni partner zavezanec ali ne, oziroma ali je vnešena davčna številka pravilna ali ne. Strukturo davčnih številk podjetij iz drugih držav EU izvemo na naslovu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do#item11.

Sorodni članki: