Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih

druzina je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in jih posreduje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (), v letu 2012.

Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se s 1. januarjem 2016 povečajo za okoli 10 odstotkov oziroma na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Za zagotovitev pravice do polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda bo zagotovljenih dodatnih 4 milijone evrov v letih 2016 in 2017.

S 1. januarjem bo do državne ponovno upravičen tudi del 5. dohodkovnega razreda, kar pomeni, da bodo do državne upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 % (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo tako prejelo dodatnih 3218 upravičencev. V ta namen bodo zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,68 milijona evrov v letu 2016 in 2017.

S 1. januarjem 2016 se denarna zviša na 288,81 evrov (trenutno 270,82 evrov). V letih 2016 in 2017 bodo v ta namen zagotovljena dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni.

Zaradi javnofinančnega položaja države je potrebno veljavnost nekaterih ukrepov podaljšati. Sprostili se bodo, ko bo nastopilo leto, ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3 %. Tako bo npr. pomoč ob rojstvu otroka še naprej vezana na in bodo do njega upravičene tiste družine, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 % oz 643,46 evrov (2.573 evrov za štiri člansko družino). Prav tako ostaja na materialni položaj vezan . Do njega so upravičene družine, pri katerih mesečni znesek ne presega 3.217 evrov (za družino s tremi otroki) in 3.860 evrov (za družino s štirimi otroki). Začasno se na enakem nivoju kot doslej ohranjajo tudi starševska nadomestila.

Vir:

Sorodni članki: