Izdajanje računov – pregled novih klavzul po 1.1.2010

Razpredelnica z novimi klavzulami na izdanih računih z veljavnostjo od 1.1.2010 dalje:

VSEBINA

po novem ZDDV-1

po starem ZDDV-1

po direktivi Sveta 2006/112/ES (v angleščini)

Storitve v zvezi z nepremičninami
– če so nepremičnine zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 27. členu ZDDV-1 Neobdavčljivo po 26. členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 47 of VAT Directive
Prevozne storitve
– če je prevoz potnikov opravljen zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 28/1 ZDDV-1 Neobdavčljivo po 27/1 ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 48 of VAT Directive
– če je prevoz blaga opravljen znotraj Skupnosti DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 27/3 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
– posredovanje pri prevozu blaga znotraj Skupnosti DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 27/8 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
Pomožne prevozne storitve
– če so opravljene davčnim zavezancem DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 28/2 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
– posredovanje pri pomožnih prevoznih storitvah DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost op 28/3 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
Storitve s področij kulture, umetnosti, športa…
– če so opravljene zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 29/1 ZDDV-1 Neobdavčljivo po 28/1/a ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 53 of VAT directive
Cenitve premičnin in delo na nepremičninah
– če so opravljeni davčnim zavezancem DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV/1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 28/4 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
Restavracijske storitve in catering
– če so opravljeni zunaj Slovenije (brez tistih na krovu ladij, zrakoplovov in na vlakih) Neobdavčljivo po 30.členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 55 of VAT directive
– če so namenjeni potrošnji na krovu ladij, zrakoplovov in na vlakih, če se prevoz potnikov začne v drugi državi članici Neobdavčljivo po 30.a členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 57 of VAT directive
Najem prevoznih sredstev
– kratkoročni najem, če je prevozno sredstvo dano na razpolago zunaj Slovenije Neobdavčljivo po 30.b členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 56 of VAT directive
– dolgoročni najem (daljši od 30 dni, za plovila od 90 dni) DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
Oglaševanje, storitve svetovalcev, inženirjev,…in finančne in druge storitve iz 30.d člena ZDDV-1
– če so opravljene nezavezancem s sedežem zunaj skupnosti Neobdavčljivo po 30.d členu ZDDV-1 VAT accounted by the place of supply under Article 59 of VAT directive
– če so opravljene davčnim zavezancem DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 29. členu ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
– posredovanje pri naštetih storitvah DDV-obrnjena davčna obveznost po 25/1 ZDDV-1 DDV-obrnjena davčna obveznost po 29/1/l ZDDV-1 VAT reverse charge under Article 44 of VAT directive
Transakcije iz 76.a člena ZDDV-1
– če so opravljene oziroma dobavljene davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV v Sloveniji DDV-obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1

Vir: DURS

Sorodni članki: